Rapportlansering: Kan universiteter sikre tilgang til medisiner?

Maria Nitter Lie – 19.9.2016
D2, Dragvoll, NTNU Trondheim 20.09.2016 17:00 – 20.09.2016 19:00

Bli med på Trondheims lansering av Changemakers rapport om hvilke retningslinjer som finnes for videre bruk av norske universiteters forskning på medisiner.​​

Én av tre har ikke tilgang til nødvendige medisiner. Veldig mye av grunnforskningen på medisiner skjer ved universiteter. Hvordan fungerer dagens ulike regelverk i praksis? Er de tilstrekkelige for å sikre god videre bruk av norsk forskning? Hvordan kan universiteter ellers bidra til å sikre tilgang til medisiner?

Introduksjon ved rapportforfatter Erlend Langørgen. Debatt med NTNUs prodekan for forskning på medisinsk fakultet, Pål Richard Romundstad. Flere deltakere kommer.

Det blir kaffe og snacks fra kl 1700. Arrangementet starter kl 1715.