1 av 3

Redaksjonen – 17.6.2015

Beskrivelse av bildet. Foto: Frida

Psykiske helseproblemer rammer flere enn man skulle tro. Det er også en større trussel mot utvikling og samtidig lettere å gjøre noe med, enn man skulle tro. Likevel er det få som snakker om det, og få som jobber med det. Bli med og sett det på dagsorden!

Lite kunnskap, mye penger

En tredjedel av jordens befolkning vil oppleve en eller annen form for psykisk lidelse i løpet av deres levetid. Tre fjerdedeler av de med psykiske lidelser bor i lav- og mellominntektsland. Her utgjør sårbare grupper som utsettes for traumatiske opplevelser - som krig og konflikt, naturkatastrofer, og ressursknapphet - en stor andel.

Det er estimert at verdensamfunnet i løpet av de neste 20 årene vil tape 125 billioner kroner (125 millioner millioner) på grunn av manglende psykisk helsevern. Samtidig er dette lidelser som kan behandles og forebygges. På tross av dette preges temaet i dag av manglende kunnskap, manglende tilgang til psykisk helsevern, stigmatisering av syke og lav politisk innsatsvilje.

Siste mulighet til å påvirke bærekraftsmålene

Mandag 21. juni drar den norske delegasjonen på den første av to sluttforhandlinger om de nye bærekraftsmålene, som skal være ferdige i september. Dette er siste mulighet til å påvirke innholdet i målene før de vedtas. De nye bærekraftsmålene vil på mange måter sette agendaen for hvilke temaer som vil prioriteres i utviklingspolitikken de neste 15 årene. Derfor er det helt avgjørende at psykisk helse inkluderes.

For å nå fram til den norske forhandlingsdelegasjonen med dette kravet setter vi igang en kampanje til 21. juni, hvor vi vil mobilisere ved å spre grafikker eller bilder av oss selv med #1av3, for å minne den norske delegasjonen på at psykiske lidelser påvirker oss alle. Jo større press, desto større sjanse har vi for å få delegasjonen til å ta temaet på alvor.

Si ifra til den norske delegasjonen!

Del grafikken vår, eller ta et bilde av deg selv med #1av3, og send det til @utenriksdept på twitter og instagram. Du kan også bruke grafikken som profilbilde (versjon 1, versjon 2), slik at alle du kjenner kan se det!

Og du: Bruk gjerne #action2015 også. Da blir posten din nemlig registrert i databasen til den internasjonale Action2015 kampanjen, som jobber for å få ungdommers stemme inn i de nye bærekraftsmålene!

Trykk på bildene for å tweete:

Trykk for å kvitre


Trykk for å kvitre: @utenriksdept Verden kan ikke vente lenger, få psykisk helse inn i bærekraftsmålene. #1av3 #action2015

Trykk for å kvitre: "@utenriksdept En av tre vil oppleve en psykisk lidelse. Ingen utvikling uten god pyskisk helse! #1av3 #action2015"


Trykk for å kvitre: @utenriksdept En av tre vil oppleve en psykisk lidelse. Ingen utvikling uten god psykisk helse! #1av3 #action2015