10 år med etikk nok for Oljefondet?

Redaksjonen – 28.2.2014

Changemaker arrangerte i dag bursdag utenfor Norges Bank for å feire at det er 10 år siden et samla Storting vedtok etiske retningslinjer for Oljefondet.

Changemaker arrangerte i dag bursdag utenfor Norges Bank for å feire at det er 10 år siden et samla Storting vedtok etiske retningslinjer for Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet).

– Dessverre ser det ut til at det kan bli et dystert jubileum for de historisk banebrytende etiske reglene og Etikkrådet som håndhever dem, sier Ingrid Aas Borge, leder i Changemaker.

I dag ble resultatet for 2013 kjent, og vi tjente 692 millarder kroner i det som var tidenes nest beste år for Oljefondet. I løpet av fjoråret har verdien økt til over 5000 milliarder slik at det nå finnes én million kroner for hver nordmann. Rikdommen ansvarliggjør oss, og Oljefondet var verdens første offentlige fond som innførte etiske retningslinjer. Mens stortingspartia krangler om fondets kull-investeringer, retter Changemaker oppmerksomheten mot at hele det etiske regelverket står i fare.

Våre sparepenger skal ikke tjenes på menneskerettighetsbrudd

– Innføringen retningslinjene var resultat av en lang politisk kamp for å sørge for at våre sparepenger ikke blir tjent på investeringer som bryter menneskerettighetene til dagens fattige. Etter kun 10 år risikerer rådet å bli lagt ned, og Norge kan ta et stort skritt tilbake i arbeidet for ansvarlige investeringer, sier Aas Borge.

Bakgrunnen til etikkfrykten er en rapport fra november 2013 med råd om Oljefondets ansvarlige eierskap. Forfatter var Strategirådet, et utvalg av finanseksperter fra inn- og utland. De kom med en rekke anbefalinger omkring hvordan Oljefondet bør forvaltes. Et råd er å flytte dagens uavhengige Etikkråd i dag inn under Norges Bank investeringsavdeling, NBIM.

Bursdagsfeiring. Leder Ingrid Aas Borge (til høyre) håper på minst 10 nye år med etikkråd.
Leder Ingrid Aas Borge (til høyre) håper på minst 10 nye år med etikkråd.

– Changemaker mener dette er en anbefaling om i praksis å legge ned Etikkrådet, da banken og kravet om økt finansiell avkastning vil sluke de etiske vurderingene, sier Ingrid Aas Borge.

Forslaget fra Strategirådet er å sause sammen etiske og finansielle vurderinger, og at bankens hovedstyre skal ta de etiske avgjørelsene, framfor Finansdepartementet som bestemmer i dag.

Finansminister Siv Jensen (daværende finanskomitéleder på Stortinget) sa flere ganger at ”vi kan ikke leve med skandaleavsløringer om at norske investeringer blir brukt til å bryte menneskerettighetene”, i debatten opp mot innføring av de etiske retningslinjene for over 10 år siden. Nå har hun sjansen til å følge opp, og sørge for at Etikkrådet får mer ressurser til å finne flere av de dårlige investeringene, og gi rådet myndighet til selv å vedta eksklusjon av selskaper som ikke vil bedre seg.

– Etter 10 år med et ønske om og arbeid for en ordentlig etisk forvaltning av oljeformuen vår, blir innføring av Strategirådets anbefalinger en trist milepæl. Da vil vi fortsette å tjene penger - og bryte enda flere menneskerettigheter, sier Ingrid Aas Borge

Se bursdagsbildene på Flickr