21 millioner klimafordrevne må inn i klimaavtalen

Changemaker Norge – 8.12.2018

EKSTREMVÆR: Tørke, flom og ekstremvær tvinger millioner av mennesker til å flytte fra hjemmene sine. Foto: Unsplash/Victor Benard

Klimaendringene er ikke bare tall og teknikaliteter. Det handler om skjebnene til millioner av mennesker som fordrives fra sine hjem. Disse må tas hensyn til i klimaforhandlingene!

FNs internasjonale klimatoppmøte er godt i gang, men for Changemaker er et av de viktigste problemene et som ikke har noen plass i klimaforhandlingene; hva vi skal gjøre med og for mennesker som fordrives fra sine hjem på grunn av klimaendringene. Det snakkes mye om, men det kommer ikke noen tiltak inn i de internasjonale klimaavtalene.

På grunn av vårt arbeid med klimafordrevne ble Changemaker invitert til å delta i en paneldiskusjon på et sidearrangement på FNs klimatoppmøte. I panelet satt blant annet regjeringsmedlemmer fra Bangladesh og Etiopia, Norsk flyktningehjelp og UNHCRO, samt Changemakers egen Morten Flisnes.

Changemakers Morten Flisnes til venstre i panelet, sammen med regjeringsmedlemmer fra Bangladesh og Etiopia, Norsk flyktningehjelp og UNHCR.

Mennesker, ikke tall og teknikaliteter

- Det er viktig å fokusere på migrasjonen og fordrivelsen som kommer som følge av klimaendringer. Dette er nemlig den menneskelige siden av alle tallene og teknikalitetene som diskuteres på COP24. Heller enn å snakke om teknikaliteter og paragrafer, snakker vi om noe som alle kan relatere til: HJEM. Fordi klimarelatert migrasjon og fordrivelse er en teknisk måte å si: mennesker mister hjemmene sine, sier Flisnes i panelsdiskusjonen.

- Klimaendringene kjenner ingen landegrenser. Når vi anerkjenner det, blir det enda mer uforståelig hvordan samarbeid på dette området er så vanskelig. Fordi, ærlig talt, det handler ikke om teknikaliteter, paragrafer, rare forkortelser og ikke en gang om FNs klimatoppmøte. Det handler om mennesker, og behovet for et trygt og stabilt hjem når klimaet og miljøet rundt deg svikter, noen ganger sakte, noen ganger veldig fort, sier Flisnes.

Legg ansvaret der det hører hjemme

Menneskene har skapt klimaendringene, og da er det også menneskene som må ta konsekvensene og ansvaret. Men Changemaker mener det er urettferdig at de menneskene som tar de største konsekvensene ikke er de som har bidratt mest til klimaendringene, mens dem som har bidratt mest, får stikke unna ansvaret.

Changemaker mener at de rike landene har et ansvar for å bidra til å stanse klimaendringene slik at folk ikke blir tvunget til å forlate hjemmene sine. Realiteten er likevel den at titalls millioner mennesker blir fordrevet fra hjemmene sine allerede i dag. Derfor må man også innføre tiltak som kan hjelpe dem som allerede har måttet migrere andre steder.

Dette er Changemakers løsninger

  • Det internasjonale samfunnet må anerkjenne at det er en utfordring at folk blir fordrevet fra hjemmene sine på grunn av klimaendringene og at det er noe det internasjonale samfunnet har et kollektivt ansvar for.
  • Det internasjonale samfunnet må sikre klimafordrevne trygghet og stabilitet, gjennom at de får rettigheter når de blir tvunget til å flytte fra hjemmene sine på grunn av klimaendringene.
  • Rike land må bidra med klimafinansiering slik at land som rammes hardt av klimaendringene kan sette inn tiltak for å tilpasse seg den nye situasjonen, samt å ta vare på sine egne innbyggere.

Menneskeskapt problem og menneskets løsning

Med klimatoppmøtet i Polen og FNs migrasjonsavtale, som anerkjenner klimaendringer som en viktig grunn for at mange mennesker migrerer, ser man håp for disse menneskenes situasjon. Det krever likevel en stor innsats fra alle verdens land.

- Klimaendringene tvinger oss til å endre måten vi lever på, men også måten vi tenker på. Det er en stor utfordring, men det er en vi kan klare. For når klimakrisen er skapt av mennesker er det også mennesker som kan løse den, og det må vi! For til syvende og sist er jorden vårt eneste, felles hjem, sier Flisnes.