7 små steg for bedre handelsavtaler

Politisk utvalg for internasjonal handel – 11.9.2015

Regjeringens forslag til hvordan nye investeringsavtaler skal se ut er for dårlig. Hvorfor skal ikke andre land så sette de samme kravene som vi har gjort? På få steg kan du gi ditt innspill til Stortinget.

Regjeringen har lagt fram et forslag til hvordan såkalte bilaterale investeringsavtaler mellom Norge og andre land kan se ut. Forrige gang et slikt forslag ble lagt frem i 2008, møtte det stor motstand fra norsk sivilsamfunn og ble skrinlagt. Norge har derfor ikke inngått noen bilaterale investeringsavtaler siden 1990-tallet.

Changemaker mener at slike avtaler ikke er nødvendige for å få økte investeringer, tvert imot er det ikke forskning som viser dette. Skal vi likevel ha slike avtaler må disse ikke føre til at andre stater mister egen selvråderett, for eksempel til å øke skattene, eller verne om egen industri og arbeidsplasser. Det er jo det vi har gjort her i Norge!

Les hele Changemakers høringssvar, eller se sammendrag nederst i artikkelen.

Bli med og påvirk regjeringen på 7 steg:

 1. Gå inn på regjeringens sine sider her
 2. Under "Velg svartype", velg "Med merknader"
 3. Fyll ut ditt eget navn
 4. Under "Høringssvar", skriv inn egen tittel
 5. Skriv inn ditt høringssvar, for eksempel "Jeg støtter høringssvaret fra Changemaker."
 6. Godta vilkårene og skriv inn CAPTCHA (de rare bokstavene og tallene)
 7. Send inn

I vårt høringsinnpill ber vi om at:

 • Regjeringen bør heller støtte institusjonsbygging og demokrati, enn gjennom BITs.
 • Avtaletekstene må ikke hindre offentlig politikk, spesielt på budsjett-, helse-, miljø- og skattesiden.
 • Nasjonalt rettsapparat må uttømmes før en tvist går til tvistedomstolen.
 • Stater skal kunne stille ytelseskrav til investor.
 • Det bør benyttes positiv listing i stedet for negativ listing
 • Det bør innføres “Special and differentiated treatment” for utviklingsland også i bilaterale avtaletekster.