800 forlot klimaforhandlinger i protest - Changemaker blir!

Redaksjonen – 21.11.2013

I dag forlot over 800 observatører og delegater fra internasjonal miljøbevegelse, fagbevegelse og sivilsamfunn klimatoppmøtet i Warszawa, i protest mot mangelen på fremgang i forhandlingene. Changemakers representanter valgte å bli værende


Ingrid Verne og changemakere blir mens de fleste går.

– Vi er her for å følge og påvirke forhandlingene fra innsiden. Det kan vi ikke gjøre hvis vi forlater forhandlingslokalet, sier Ingrid Verne, leder i klimapolitisk utvalg i Changemaker.

Changemaker jobber for endre strukturene i verden som skaper urettferdighet, og så komme med løsninger. Klimaforhandlinger er vanskelige, og veien til en god avtale i Paris er lang. Changemakers representanter mener at det derfor er viktig å sende signaler om at det er viktig og mulig å komme til enighet om hovedtemaer her i Warsawa.

Har ikke gitt opp

– Vi har ikke gitt opp toppmøtet i Warszawa, og vi vil gjøre vårt ytterste for å bidra positivt til prosessen de to siste dagene. Vi ønsker å vise at vi fortsetter å legge press på forhandlerne fra innsiden, selv om forhandlingene går trått, sier Verne fra Polen.Changemakerene forstår grunnen til at så mange velger å dra. De mener også det er altfor liten fremgang i forhandlingene, og at de rike landene må ta seg sammen og vise ansvar gjennom handling, ikke bare løst snakk.

Større mulighet innafor

– Vi har ikke tid til å fortsette i dette snegletempoet, og det er uakseptablet at land senker sine utslippsmål. Vi støtter derfor valget til de som velger å dra, men mener at vi, som representanter for Changemaker, har større mulighet til å påvirke fohandlingene fra innsiden enn fra utsiden, sier Ingrid Verne.Land og politikere må innse at det er mulig å skape et skifte i samfunnet, dersom de kobler sin politiske virkelighet til hva vitenskapen forteller oss: Klimaendringene lar ikke vente på seg, og vi må ha en enorm omstilling øyeblikkelig for å unngå farlige klimaendringer.Changemakerne er fremdeles på innsiden av klimatoppmøtet i Warszawa, og vil fortsette å holde dere der hjemme oppdaterte på det som skjer.

For mer informasjon kontakt Changemakers representanter i Polen:

Ingrid K. Verne +47 94814196

Astrid Ånestad +47 94891999

Ingrid Aas Borge, leder i Changemaker, på tlf. +47 98246441