Norge selger krigsmateriell i hytt og gevær til autoritære regimer som undertrykker egne befolkninger og som begår grove krigsforbrytelser. Du kan hjelpe oss å stanse dette!

Signer oppropet!