Å leve opp til forventningene - om åpenhet i den ansvarlige forvaltningen av Oljefondet

Redaksjonen – 16.5.2017

NBIM forvalter verdens største statlige fond, Oljefondet, og på vegne av det norske folket skal dette gjøres på en ansvarlig måte. Men hva vet vi egentlig om hvordan disse forvaltes?

De siste to årene har Oljefondet fått to nye forventningsdokument, ett på menneskerettigheter og ett på skatt og åpenhet. Sivilsamfunnet har uttalt seg positivt om dokumentene, men rapportforfatter Diego Vaula Foss spør om det er nok å ha forventninger.

– Forventningsdokumentene har fått positiv tilbakemelding på sitt sterke språk, men sterkt språk i et dokument kun er tomme ord dersom det ikke overføres til praksis, sier rapportforfatter Diego Vaula Foss.

Last ned rapporten her

Forventningsdokumentene

  • Norges Bank Investement Management (NBIM) forvalter Statens Pensjonsfond Utland på vegne av folket.
  • Forventningsdokumentene vedtas av Stortinget og formulerer hvilke forventninger NBIM har til selskapene de investerer i på spesifikke temaer.
  • NBIM har fem forventningsdokumenter, om barnearbeid, klima, vannforbruk, menneskerettigheter og skatt og åpenhet.

Nordmenn kan ikke trekke seg ut

Rapporten peker på to utfordringer ved eierskapsutøvelsen av Oljefondet i dag: mangelen på åpenhet og bruken av forventningsdokumentene.

– Nordmenn kan ikke trekke seg ut av Oljefondet dersom de er uenige med fondets investeringer. Da er det viktig for fondets legitimitet at vi som eiere av fondet får vite nok om eierskapsutøvelsen til at vi kan påvirke hvordan våre sparepenger investeres, sier Foss.

Leder i Changemaker, Tuva Krogh Widskjold, ønsker større åpenhet om hvordan Norges Bank Investement Management (NBIM) bruker forventningsdokumentene i møte med selskaper.

– Det er positivt at NBIM viser at det er behov for ansvarlig forvaltning av våre felles verdier. Men vi ser at selskaper likevel bryter med forventningsdokumentene, og da er det noe som ikke stemmer helt. Derfor trenger vi større åpenhet om hvordan dokumentene brukes i praksis, sier hun.

Ønsker større debatt om Oljefondet

Rapporten ble lansert tirsdag 16. mai på Mela Cafe i Oslo med påfølgende paneldiskusjon. I panelet satt rapportforfatteren, SVs representant i finanskomiteen på Stortinget, Snorre Valen og Marte Siri Storaker, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP.

- Oljefondets investeringer og hvordan de bruker forventningsdokumentene setter en standard for andre investeringsfond. Derfor er det viktig med åpenhet, sier Storaker.

Snorre Valen

I dag er det blant annet slik at NBIM kan selge ut aksjer i selskap uten å oppgi om dette er på grunn av at de ikke møter forventningene satt av Stortinget.

Valen mener det er på tide med en større debatt om hva Oljefondet skal være.

- Man må slutte å tro at Oljefondet ikke er politisk. Nordmenn eier, gjennom Oljefondet, en tiendedel av alle aksjer i verden. Det i seg selv er politisk. Derfor trenger vi en større diskusjon om hva vi mener Oljefondet skal være, sier han.