Advokatloven kan ikke tilrettelegge for hemmelighold og kapitalflukt

Simen Bondevik – 21.1.2022

Advokaters taushetsplikt er sentralt for rettssikkerheten i et samfunn. Men vi må evne å se nyansene. Samfunnet har et behov for åpenhet, tillit og skatteinntekter. Alt dette svekkes når advokater lovlig kan bistå ressurssterke individer og selskaper med å unndra skatt fra fellesskapet.

Av: Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker

Ulovlig kapitalflukt er en av de grunnleggende årsakene til urettferdighet i verden. FACTI-panelet i FN anslo i fjor at det hvert år går tapt 600 milliarder dollar i skatteinntekter globalt, på grunn av ulovlig kapitalflukt. Dette bidrar til å øke forskjellene, både innad i land og ellers i verden. Kapitalflukten er muliggjort av et komplekst lovverk og hemmelighold.

De siste årene har vi sett ulike dokumentlekkasjer fra skatteparadiser, senest Pandora Papers høsten 2021. En gjenganger er at advokater er sentrale aktører i opprettelsen av de ulovlige skattearrangementene. Advokater har en sentral rolle i å bistå selskaper med å skatte riktig beløp på riktig måte, men lekkasjene viser at mange advokater også legger til rette for ulovlig kapitalflukt.

Deres sterke, og svært brede taushetsplikt gjør at advokater lovlig kan hjelpe klienter som ønsker å flytte penger ut av landet på uærlig vis med dette. Mens andre skatterådgivere har rapporteringsplikt, har advokater som gjør akkurat den samme jobben, mulighet til å skjule seg bak taushetsplikten sin.

Skatteetaten selv har uttrykt bekymring over at den sterke taushetsplikten er i veien for innhenting av dokumenter og opplysninger som tjener til kontroll og fastsetting av skattegrunnlag. Så snart en advokat har vært inne og gitt råd mister de muligheten til å innhente nødvendige dokumenter.

Advokaters taushetsplikt er sentralt for rettssikkerheten i et samfunn. Men vi må evne å se nyansene. Samfunnet har et behov for åpenhet, tillit og skatteinntekter. Alt dette svekkes når advokater lovlig kan bistå ressurssterke individer og selskaper med å unndra skatt fra fellesskapet.

Kapitalflukt er både et globalt og demokratisk samfunnsproblem, som krever en rekke strukturelle endringer. Kapitalflukt muliggjøres av en rekke smutthull i lovverket, og advokaters sterke taushetsplikt også på skatterådgivning slik det er foreslått i utkastet til den nye advokatloven, representerer et av disse smutthullene. Det er naivt å tenke at norske advokater ikke utnytter dette.

Det er på tide å innføre et unntak fra den sterke taushetsplikten ved skatterådgivning i advokatloven. Det bør trekkes en grense mellom egentlig og uegentlig advokatvirksomhet. Taushetsplikten er viktig, men nettopp derfor er det viktig at vi lager lover som sikrer at den ikke misbrukes.

En forkortet versjon av dette innlegget stod på trykk i Dagsavisen