Antibiotikaresistens - symptom på et feilslått system

Åsne Hanto – 21.9.2016

Adam Nieścioruk / Unsplash

Onsdag 21. september holder FN et toppmøte om antibiotikaresistens. Norge må sørge for at tiltakene som diskuteres fokuserer på å behandle systemet, ikke bare symptomene.

Siden det antibakterielle middelet penicillin ble oppdaget i 1928 har antibiotika reddet milliarder av menneskeliv. Men flere og flere sykdommer lar seg ikke lenger behandle av antibiotika. Bakteriene har utviklet resistens, dvs. at de ikke lenger tar skade av antibiotika. Økt bruk av antibiotika har ført til at flere bakterier er resistente mot de formene for antibiotika vi har i dag. Samtidig er det lenge siden et nytt antibakterielt middel fant veien til markedet. Hvorfor? Fordi det ikke lønner seg å forske på antibiotika.

Vi må tenke nytt

Legemiddelselskapene forsker ikke på sykdommer som hovedsakelig rammer fattige mennesker, fordi disse menneskene ikke kan betale for medisinene. Av samme grunn forsker ikke legemiddelselskapene på antibiotika: Det vil ikke lønne seg. Legemiddelselskapene kan ikke reklamere for mye for antibiotika, eller oppfordre folk til å bruke dette. For jo flere som bruker antibiotika, jo mindre effektiv blir den. På samme måte som det i dagens system ikke er lønnsomt å forske på medisiner mot Elveblindhet og Ebola, lønner det seg ikke å forske på nye former for antibiotika. Noe må gjøres!

Det er på tide å tenke nytt rundt måten vi som verdensamfunn finansierer utvikling av medisiner, det må være samfunnsnytte og ikke profitt som driver utviklingen. Derfor mener Changemaker at Norge må støtte Health Impact Fund. HIF vil ta tak i roten av problemet ved å gjøre det mer lukrativt å utvikle medisiner som verden trenger, samtidig som det vil hindre selskaper i å spekulere i priser.

Norge må bidra til å løfte blikket

Generalsekretæren i FN har gjennom et høynivåpanel allerede uttrykt behovet for å jobbe med innovative løsninger for å sikre midler til medisinsk forskning. På FN sin generalforsamling som foregår i disse dager vil kampen mot antibiotikaresistens være blant temaene som står øverst på agendaen.

Den norske delegasjonen prioriterer dette området sterkt, og har blant annet sendt helseminister Bent Høie til å delta på toppmøtet på onsdag. Når helsepolitikere fra hele verden nå møtes for å diskutere antibiotikaresistens håper Changemaker at de vil løfte blikket og fokusere på de strukturelle årsakene til at det ikke forskes på antibiotikaresistens.

Hva er antibiotika?

  • Antibakterielle midler, også kalt antibiotika, er medisiner som enten hemmer eller ødelegger veksten av bakterier. Mens antibiotika kan behandle infeksjoner grunnet bakterier, har medisinene ingen effekt mot virus.
  • De siste 30 årene har det vært få gjennombrudd i forskning på nye antibiotika, til tross for at antibiotikaresistente bakterier utgjør en stadig økende fare.