- Åpenhet er helt avgjørende for at næringslivet skal ta sitt samfunnsansvar

Åsne Hanto – 5.6.2020

Åpenhet og forbrukeransvar var tema da Changemaker inviterte til digital fredagskaffe med Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Se hele sendingen her.

Changemaker og Framtiden i Våre Hender jobber begge for at Norge skal vedta en lov som pålegger selskaper en plikt til å ta ansvar for menneskerettighetene, og til å opplyse forbrukerne om etiske forhold i produksjonen av deres varer.

- Åpenhet er helt avgjørende for å få på plass rettferdige og gode og arbeidsforhold og sørge for at næringslivet tar sitt samfunnsansvar, understreker Anja Bakken Riise i samtale med Changemaker-leder Embla Regine Mathisen.

Se hele sendingen med Mathisen og Riise her:

Changemaker lanserte i mai kampanjen #hvisingensjekka, hvor vi krever at Norge vedtar en menneskerettighetslov for næringslivet.

- Når selskaper vet at de kan bli sjekka, er det i seg selv en forbedrende effekt. Det er noe helt menneskelig i det. Når vi vet at noen andre kan se hva vi gjør, oppfører vi oss litt bedre, sier Riise.

Fredagens intervju med Riise var andre episode i vår digitale fredagskaffe-serie, hvor Changemaker-leder Embla Regine Mathisen tar en prat med ulike aktører om etisk handel og veien dit.

I neste episode, som vil bli sendt live på Facebook 19. juni, besøker vi Sigmund Hegstad, grunnlegger av Fair and Square, en klesprodusent som virkelig tar sitt etiske ansvar på alvor. Hva vil en menneskerettighetslov for næringslivet bety for et slikt selskap?

Facebook: Digital Fredagskaffe: Etisk produksjon med Fair and Square.