Ber utenrikskomiteen stanse våpensalg

Åsne Hanto – 8.11.2018

KRIG PÅ UTSTILLING: På EUROSATORY kommer verdens produsenter av krigsmateriell for å vise frem utstyret sitt for potensielle kunder. Hele seksten norske selskap er tilstede, men det er en del av verdens mest autoritære regimer også. Foto: Wikimedia

På høring i utenrikskomiteen satt Changemakers leder, Embla Regine Mathisen, politikerne på plass og krevde at Stortinget stanser slag av krigsmateriell til diktaturer.

I dag var leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen, på Stortinget for å fortelle utenriks- og forsvarskomiteen hva Changemaker mener om Norges eksport av krigsmateriell i 2017. Changemakerlederen er reagerer kraftig over at eksporten til diktaturer tidoblet seg fra 2016 til 2017, og krever at Stortinget stanser dette.

- Dette er regimer som er villige til å tråkke over lik for å hindre ytringsfriheten. At verdens rikeste land og en fredsnasjon ønsker å styrke slike lands militære kapasitet klarer jeg ikke å fatte, sier Embla.

- Vi anklager ikke Norge for drap, men vi synes det er problematisk at Norge støtter land som faktisk gjør det mot sine egne sivile, for da er vi med på å legitimere det, sier hun på spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) om Changemaker planlegger å anmelde utenriksministeren for at Norge selger krigsmateriell til diktaturer.

Trenger mer åpenhet

Akkurat når saken vil tas videre i Stortinget er vanskelig å anslå. I fjor tok det 6 uker fra komiteens behandling til debatten ble tatt på tinget. Hvis det blir det samme i denne runden kan det bety at Stortinget ikke kontrollerer våpensalg fra 2017 før i 2019.

- Dette er kjempe problematisk fordi det ikke bare vil være for seint å gjøre noe med eksporten fra 2017, men vedtak som fattes av Stortinget vil komme for seint til å endre praksisen for 2018 og til og med noen salg i 2019, sier Embla.

- Det hevdes at Norge er blant de fremste når det gjelder å utvise åpenhet om omfang av eksporten og praktiseringen av retningslinjene. Men Norge faller fra 13. plass til 17 plass i en internasjonal åpenhetsrangering og får lavest mulig score på hvilke detaljer som offentliggjøres for innvilgede lisenssøknader. Jeg vet ikke med dere, men sist jeg sjekket er ikke 17. plass noe man får en gullmedalje for, sier hun til komiteen.

Samfunnet får si sin mening

Hvert år offentliggjøres tall på hvor mye krigsmateriell Norge har solgt året før. Denne rapporten kalles ofte eksportkontrollmeldingen. Etter at Stortinget har fått rapporten får organisasjoner, næringslivet og andre sjansen til å fortelle politikerne hva de mener, slik som Changemaker nå gjør.

På å høringen deltar mange ulike organisasjoner. Blant annet deltar det andre organisasjoner som er, mer eller mindre, enige med oss, som for eksempel vår moderorganisasjon Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Også representanter for industrien og fagforeningene, som Nammo og LO, deltar. Etter høringen diskuterer komiteen hva de mener og leverer sin innstilling til Stortinget den 28. november. Etter komiteen har avgitt sin innstilling vil saken behandles i Stortinget.

- Der som er viktig nå er at vi som sivilsamfunn følger opp saken fremover. Når debatten skjer i Stortinget må vi legge press på våre representanter til å fatte vedtak som stanser eksporten til autoritære regimer og sørger for en åpen og effektiv saksprosess, sier Embla.


Derfor er det viktigere enn noen gang at akkurat du engasjerer deg i denne saken! Bli med å signer kampanjen på https://www.changemaker.no/krigsmateriell, slik at du også kan være med å påvirke politikerne.