Bli med på Changemakers årssamling!

Simen Bondevik – 28.2.2022
Changemaker sine medlemmer stemmer over et forslag på årssamlingen.

BESTEMMER FREMTIDEN: På årssamlingen samles Changemakers medlemmer for å bestemme vår politikk for årene som kommer. Der teller alle sine stemmer like mye.

Changemakers årssamling går av stabelen 1. - 3. april på Thon Hotel Linne, i Oslo. Alle Changemakers medlemmer kan delta og har stemmerett på årssamlingen. I denne artikkelen kan du lese mer om hva som skal skje på årets viktigste Changemaker-møte!

Se video fra Naja om årssamlingen her.

Hva skjer egentlig på årssamlingen?
Vi skal bestemme hva Changemaker skal fokusere på i året som kommer. Hva skal hovedtemakampanjen handle om? Og hvordan skal Changemakers politiske prinsipper se ut? I tillegg skal det velges nytt sentralstyret og nye utvalgsmedlemmer til de politiske utvalgene våre.

Hvordan melder jeg meg på?
Påmeldingsfristen er allerede 1. mars! Alle Changemakers medlemmer kan delta og har stemmerett på årssamlingen. Det er gratis å delta, og du kan søke om refusjon for reiseutgifter i etterkant. Her er påmeldingsskjema.

Hvor finner årssamlingen sted?
Thon Hotel Linne, i Oslo. Hotellet ligger i Statsråd Mathiesen vei 12 på Linderud. Du kan lese mer om hotellet her.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål om årssamlingen?
Du kan kontakte Marte Hansen Haugan, 2. nestleder, på telefon 405 16 973 eller e-post marte@changemaker.no.

Vi håper du vil bli med på årets viktigste Changemaker-helg!