Blogg

Politisk utvalg for global helse

Hva er Health Impact Fund (HIF)?

30.08.2016

Det nye fondet skal premiere selskaper som utvikler medisiner for sykdommer i dag ikke er lønnsomme nok, og kan sørge for billige medisiner til millioner av mennesker.

Det nye fondet skal premiere selskaper som utvikler medisiner for sykdommer i dag ikke er lønnsomme nok, og kan sørge for billige medisiner til millioner av mennesker.

Ett av kravene i årets hovedtemakampanje er at Norge skal bevilge penger til Health Impact Fund, eller HIF. Men hva er egentlig HIF? Og hvorfor bør Norge gi penger til det? Her kommer noen av svarene.

Hva er problemet?

Et av de store hindrene for forskning på medisiner i dag er at det rett og slett ikke er lønnsomt å forske på mange av sykdommene som rammer fattige mennesker. Legemiddelselskapene er økonomiske aktører, og deres mål er først og fremst å tjene penger. Derfor foretrekker de å investere i medisiner mot sykdommer og andre lidelser som er mer lønnsomme og rammer oss i den rike delen av verden. Det er kjøpekraft og ikke medisinske behov som styrer hva legemiddelselskapene forsker på. Konsekvensen er at det forskes veldig lite på medisiner som i hovedsak rammer fattige.

Et eksempel på dette er Onchocerciasis, bedre kjent som Elveblindhet. Elveblindhet er en parasittsykdom som angriper huden og øynene, og kan forårsake blindhet og misdannelser i huden. Over 120 millioner mennesker bor i faresonen for denne sykdommen, og 99 % av disse bor i Afrika sør for Sahara. Til tross for hvor mange mennesker som står i faresonen for å bli rammet finnes det ingen vaksine eller medisin for å forhindre Elveblindhet

Hva er løsningen?

Dette problemet er det HIF forsøker å løse. Veldig kort forklart går HIF ut på å skape et fond som premierer legemiddelselskaper ut fra hvor godt medisinene deres fungerer. På denne måten kan selskapene tjene penger på å lage medisiner for alle som trenger det, ikke bare de som kan betale for det. Fondet skal være globalt og hente finansiering fra alle typer kilder: fra stater, organisasjoner eller næringslivet.

Hva trengs?

HIF er en god idé, men foreløpig er det ingen som har turt å ta sjansen på å finansiere det. Norge har ressursene til å være et av landene som tar initiativet, og derfor ber Changemaker om at Norge støtter fondet med 425 millioner kroner. Dette er et ganske presist tall – det tilsvarer nemlig 0,01 % av Norges brutto nasjonalprodukt. Dette tallet er også det samme som WHO har foreslått at hvert enkelt land kan bidra med for å sikre finansiering av forskning på medisiner globalt.


Figur hentet fra HealthImpactFund.org