Blogg

Åsne Hanto

Filmanmeldelse: Før Syndefloden

30.10.2016

I kveld har Leonardo DiCaprios film "Før syndfloden" premiere. Vi har fått et eksklusivt kikk på filmen, som med full kraft viser hvor urettferdig klimaendringene rammer.

FOTO: Foto med tillatelse fra Fox Norge.

I kveld har Leonardo DiCaprios film "Før syndfloden" premiere. Vi har fått et eksklusivt kikk på filmen, som med full kraft viser hvor urettferdig klimaendringene rammer.

Leonardo DiCaprio tar oss med på en personlig og opplysende reise i sin nye film, ”før syndefloden”, om jordklodens tilstand. Leonardo er selvkritisk både på vegne av seg selv og på vegne av sitt hjemland, USA. Filmen han har laget er troverdig og samtidig rystende.

Isbreene på jordkloden smelter i et tempo som er mye høyere enn noen forskere tidligere har antydet, korallrevene forsvinner og jordens regnskoger blir brent ned.

DiCaprio viser til årsak-virkning. Flere av verdens mest folkerike land har omfattende problemer relatert til klimaendringer. Kinesisk industri forurenser elvene så kraftig at enorme jordbruksarealer ikke kan benyttes, dermed må de til Afrika for å dyrke mat. Men i Afrika har de i mange land enorme tørkeperioder nettopp på grunn av klimaendringene som blant annet Kina har vært med på å skape. I India mangler 30% av befolkningen tilgang til strøm, dessverre er kullkraft den billigste formen for energi. I Bangladesh fikk de noen steder mer regn på én dag enn de pleier å få i løpet av ett år. Flere av stillehavsøyene er allerede i dag ubeboelige på grunn av enorme oversvømmelser. Og slik kunne vi fortsatt i det lange og breie.

Paradokset er at klimaendringene skjer nettopp på grunn av i-lands velstandsøkning, mens konsekvensene av klimaendringene rammer de landene som i-land har ”tråkket” på i sin vei til velstanden. Det er verdens fattigste mennesker som må betale prisen for verdens rikeste menneskers forbruksmønster. Og her er det et viktig poeng som må nevnes: svært få mennesker er villige til å gå ned i velstand dersom de ikke blir tvunget til det. Mennesker i land med enorme tørkeperioder og storflommer har ikke noe valg, de må flykte for å overleve. Og så sitter beboere i vestlige land og klager på hvor mange flyktninger som kommer? Vi er ikke villige til å endre forbruksmønsteret vårt, og vi er ikke villige til å hjelpe de som flykter nettopp på grunn av vårt forbruksmønster. Vi kommer på ingen måte godt ut av denne filmen.

President Barack Obama betegner klimaendringene som en nasjonal trussel for USA. Når enorme folkemengder flykter på grunn av klimaendringer, vil vi se et helt annet omfang av den allerede eksisterende flyktningekatastrofen som vi har i dag. Imidlertid er det vanskelig å få til endring når majoriteten av de som sitter i klimautvalget i kongressen benekter klimaendringene og selvsagt er sponset av de store olje- og energiselskapene.

Verdens politiske ledere har heller ikke vist god nok evne til å endre ting. Mange av dem er mer opptatt av å bli gjenvalgt og kortsiktig økonomisk vinning, fremfor å ta tøffe beslutninger som vil være hensiktsmessig på lang sikt.

DiCaprio avslutter filmen med å advare mot skammen som vår generasjon må bære dersom vi ikke klarer å stoppe klimaendringene. Vår generasjon har både teknologien og fremdeles tiden til å skape endring.

Det er håp, men beslutninger og handlinger må skje I DAG, for i morgen er det for seint.


Anmelder: Gjermund Øystese, medlem av Changemakers Klimautvalg.

Before the Flood

  • Filmen "Before the Flood" har global premiere søndag 30. oktober, og vises i Norge på National Geographic klokken 22.00.
  • Filmen er produsert av Oscar-vinnerne Leonardo DiCaprio og Martin Scorcese.
  • "Before the Flood" er et resultat av to års arbeid hvor Leonardo DiCaprio har diskutert klimaendringene med anerkjente forskere, miljøaktivister og verdensledere.