Blogg

Åsne Hanto

HIF - Forklart av mannen bak ideen

20.10.2016

Forslaget om et helseinnflytelsesfond er et spesifikt forslag for å implementere frakobling. Men hva betyr egentlig “frakobling”?

FOTO: Aidan Hollis utviklet ideen om HIF sammen med Thomas Pogge. (Foto: Riley Brandt, University of Calgary)

Forslaget om et helseinnflytelsesfond er et spesifikt forslag for å implementere frakobling. Men hva betyr egentlig “frakobling”?

Slik det er i dag blir selskaper premiert for sine produkter ved å selge dem for en pris som er høyere enn produksjonsprisen. Denne forskjellen utgjør “gevinsten” for innovasjon, og er det som motiverer selskaper til å investere i utvikling av nye produkter. Det er et ganske godt system, men forutsetter at for å få en stor gevinst må selskaper sette høye priser. Dette hindrer mennesker fra å kunne bruke medisiner de kunne kjøpt dersom prisene var lavere. Dersom flertallet av pasientene som lider av en sykdom er fattige vil selskapet også sitte i klemma - dersom de tar høye priser vil det være få kjøpere, hvis de setter lave priser vil de få mange kjøpere men liten gevinst per pasient. Dermed er det kommersielle insentivet for å utvikle medisiner som i hovedsak behandler fattige mennesker svært svakt.

Frakobling er en måte å addresere disse problemene: selskaper kan sette lave priser for medisiner, og blir betalt uavhengig for sin innovasjon. På denne måten blir ingen forhindret fra å bruke en medisin på grunn av høye priser, men selskapet får fortsatt en gevinst for å ha utviklet medisinen. Pengene for gevinsten vil komme fra myndigheter - dette innebærer heldigvis ikke en stor endring, ettersom stater allerede betaler for medisiner i de fleste land gjennom statlige forsikringsordninger (og velferdsordninger red.anm.). Frakobling restrukturerer i essens bare måten vi allerede betaler for medisiner for å sikre bedre utfall.

Jeg hørte først om frakobling fra James Love, som jobber i Knowledge Ecology International (KEI) i Washington. Andre, som Thomas Pogge og Michael Abramowicz, hadde også tanker rundt frakobling på samme tid så utviklingen virket uunngåelig. Den amerikanske senatoren Bernie Sanders, som nylig stilte som presidentkandidat i primærvalget hos det demokratiske partiet, foreslo et omfattende system for frakobling for å dekke alle medisiner i USA. Jeg begynte å skrive om temaet, men innså at den mest sannsynlige måten å få implementert frakobling ville være en frivillig ordning.

Jeg begynte å samarbeide med Thomas Pogge, som hadde lignende tanker, og vi formaliserte vårt forslag som “Health Impact Fund” i 2008. Etter hvert har det blitt klart at selv det begrensede systemet vi foreslo, med et årlig budsjett på $6 milliarder, var svært vanskelig for land å implementere. Vi har derfor i det siste fokusert mer på et miniHIF i mindre skala, som vil være et engansprosjekt med et budsjett på $100 millioner. Dette er et finansieringsnivå som land kan vurdere, og som vil tillate å få prøvekjørt HIF og potensielt skalere opp ordningen gradvis.

Frakobling har fått mye oppmerksomhet i det siste, og FNs høynivåpanel på tilgang til medisiner foreslo det nylig som en sentral anbefaling i deres arbeid. Legemiddelselskaper har selv sagt seg enige i at for enkelte terapeutiske behandlinger, spesielt antibiotika, er frakobling svært ønskelig.

Tiden er blitt moden for denne ideen - HIF og miniHIF utgjør praktiske modeller for å utforske frakobling, og for å oppmuntre utvikling av behandlinger for sykdommer som i hovedsak rammer mennesker i lavinntektsland.

Aidan Hollis
President og Direktør
Incentives for Global Health

http://www.healthimpactfund.org

De-linkage

  • Dette er en oversettelse av et blogginnlegg som Aidan Hollis skrev for Changemaker i forbindelse med Fritt For Medisin-kampanjen. Der originalenteksten bruker ordet "de-linkage" har vi brukt oversettelsen "frakobling".
  • De-linkage er et begrep som brukes mye på engelsk for å beskrive skillet mellom produksjonskostnader og gevinst. Det har foreløpig ikke noe direkte oversettelse på norsk.