Norge bør si ja til et atomvåpenforbud

Politisk utvalg for fred – 24.10.2016

I august anbefalte et flertall med 107 land at FN må jobbe mot et forbud mot atomvåpen. Norge var ett av de 23 landene som valgte å stå utenfor denne anbefalingen.

Hvordan kunne fredsnasjonen Norge si nei til et forbud mot atomvåpen? Hvorfor velger Norge å være blant mindretallet i verden som ikke ønsker et slikt forbud? Regjeringen skrev etter avstemmingen på sine hjemmesider at dersom Norge skulle gå inn for å jobbe mot et forbud mot atomvåpen ville dette «gå på tvers av både våre lange utenriks- og sikkerhetspolitiske linjer og Stortingets vedtak i denne saken.» Regjeringen hevder altså at et forbud vil komme til å skade ikke-spredningsavtalen (NPT). Men atomvåpenforbudet er ikke ment å sette til side NPT-forpliktelser. Forbudet setter ikke nedrustning til side, men stigmatiserer atomvåpen og legger press på atomvåpenstatene når det gjelder fremgang på nedrustningen. Et forbud vil styrke kampen for nedrustning.

Regjeringen sier at NPT må «gjennomføres fullt ut,» og sier at de vil fremme konkrete nedrustningstiltak om kjernevåpen. Har de glemt at atomvåpenlandene allerede er forpliktet til å ruste ned, og at det likevel ikke har vært en reell nedrustning siden slutten av den kalde krigen? Det er atomvåpenlandene og deres sympatisører som motarbeider et forbud mot atomvåpen. Når det ikke har skjedd en reell nedrustning, og atomvåpenstatene ikke ønsker et forbud, da sier egentlig disse landene at de ikke ønsker å gjøre noe med trusselen atomvåpen utgjør. Derfor er det viktig med et forbud, fordi det kan presse landene til å imøtekomme forpliktelsene de allerede har anerkjent.

Et godt eksempel på at forbud faktisk fungerer er forbudet mot klasevåpen. Klasevåpen-landene var selv uenige i forbudet, men forbudet gjorde det vanskelig for landene å fortsette å utvikle, produsere, lagre og bruke våpnene. Klasevåpen ble med andre ord stigmatisert, og dette førte til at man sluttet å bruke denne typen våpen. Lignende har også skjedd med kjemiske og biologiske våpen og landminer. Det er derfor ikke naivt å tro at noe lignende vil skje dersom man får et forbud mot atomvåpen.

NPT gir ikke sterke nok insentiver til nedrustning, derfor må et forbud til for å fremme en reell nedrustning. Forbudet må inkludere utvikling, produksjon, lagring og transport av atomvåpen, samt forbud mot trussel av bruk. Changemaker er skuffet over at Norge velger å stå utenfor arbeidet for et slikt forbud, det er ikke fredsnasjonen verdig. Regjeringen bør følge folkets og Stortingets vilje, og stemme for et forbud