Verden er heldigvis mer enn hat og egoisme

Tuva Krogh Widskjold – 9.11.2016

​Dagen i dag har allerede brent seg inn i historiebøkene. Selv kommer jeg aldri til å glemme telefonen klokka 06:30 i dag tidlig: “Og Trump blir president i USA”.

Mangt kan sies om mannen som har preget nyhetsbildet det siste året, det nyhetsbildet ikke har vist oss er grunnen til at så mange amerikanere har mistet troen på solidaritet og medmenneskelighet. Vi vet mye om hva som legger til rette for hatretorikk og dehumanisering av mennesker, vi har mange eksempler på hvordan fortvilelse og dårligere levekår har ført til at skylden legges på andre land eller folkegrupper. I USA øker forskjellene mellom fattige og rike. En stadig større økonomisk underklasse har mistet tilliten politikerne, og til å skape et samfunn for alle gjennom politiske løsninger. Og etter et valg preget av mistillit og frykt, går vi en om mulig enda mer usikker tid i møte

Om Trumps måte å se og snakke om verden på fortsetter å appellere til folk er vi ille ute. Det er ikke et problem som kun handler om USA, men også deg og meg. Også i Norge hører vi argumenter der innvandrere får skylden for alt som går dårlig, at de som har minst får skylden for fattigdom. Men akkurat som de strukturene som fører til urettferdighet og fattigdom er skapt av oss mennesker er det vi som velger hvilke argumenter som skal dominere samfunnsdebatten. Det betyr at det er vi mennesker som må gjøre noe med den - det er vi som må endre retorikken og hvordan vi snakker om verden og menneskene rundt oss.

Onsdag 9. november ble jeg minnet på hvorfor vi trenger Changemaker og andre som løfter fram et mer komplekst bilde, som ikke hiver seg på symptomene, men tør å dykke ned i de årsakene som ligger bak. Måten innvandrere og kvinner er omtalt under valgkampen gjør meg kvalm. Trump har lagt skylden for dårligere levekår og større ulikhet på de fattigste og dem med minst ressurser. Han har svekket tilliten til samfunnet og rammer våre medmennesker uten å endre strukturene som legger grunnlag for fortvilelse og urettferdighet. Hatretorikken har bygget opp under frykt, og brutt ned tillit og troen på fred.

Nå skal jeg brette opp ermene. Jeg vil ikke godta en retorikk som bygger på frykt, og dehumaniserer medmenneskene rundt meg. Jeg vil ikke godta at våre lederes politiske handlinger bygger på lettvinte forklaringer og ikke et ønske om å endre de egentlige årsakene.

Kjære Changemaker, la oss bevise at verden er langt mer enn hat og egoisme. Sammen kan vi være en stemme for tillit, toleranse og rettferdighet.


Økende ulikhet i USA