Blogg

Åsne Hanto

Landsstyret har vedtatt samarbeidsavtale og krav til neste års hovedtema!

20.02.2017

​Lurer du på hva som skjer i Changemaker for tiden? Fredag til søndag var Changemakere fra hele Norge samlet i Oslo til landsstyremøte.

​Lurer du på hva som skjer i Changemaker for tiden? Fredag til søndag var Changemakere fra hele Norge samlet i Oslo til landsstyremøte.

Det var ikke et hvilket som helst landsstyremøte, for på agendaen sto ny prinsippavtale og ny samarbeidsavtale med Kirkens Nødhjelp. Det er avtalene som skal regulere forholdet mellom Changemaker og Kirkens Nødhjelp dersom Changemaker sin Årssamling i april bestemmer at Changemaker skal bli en selvstendig organisasjon!

Hva er samarbeidsavtalen?

  • Samarbeidsavtale regulerer forholdet mellom Changemaker og Kirkens Nødhjelp. Avtalen slår fast hvor stor økonomisk og materiell støtte Changemaker får av Kirkens Nødhjelp, hvordan Changemaker bidrar med kunnskap inn i Kirkens Nødhjelp og med blant annet foredrag i fasteaksjonen. Avtalen gjør det også klart at Kirkens Nødhjelp ønsker en sterk, selvstendig og demokratisk ungdomsorganisasjon. Samarbeidsavtalen trer i kraft dersom Changemakers årssamling vedtar at Changemaker skal bli en selvstendig organisasjon.

Hva er prinsippavtalen?

  • Prinsippavtalen varer i 10 år. Den slår fast at Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon og at vi deler visjonen om en rettferdig verden. Videre sier avtalen at Changemaker og Kirkens Nødhjelp skal samarbeide for å virkeliggjøre visjonen om en rettferdig verden som del av samme bevegelse, men som organisatoriske og administrativte selvstendige organisasjoner med egne styringsdokumenter. Avtalen forankrer samarbeidet i anerkjennelsen om at bidrag fra både Changemaker og Kirkens Nødhjelp er nødvendig for å nå vårt felles mål om en rettferdig verden. Prinsippavtalen trer i kraft dersom Changemakers årssamling vedtar at Changemaker skal bli en selvstendig organisasjon.

Nå er alt opp til Changemaker sin Årssamling 21. til 23. april. Les mer om selvstendighetsprosessen i Changemaker Magasinet som kommer i posten i midten av mars, og bli med å bestemme på Årssamlingen!

Felles kampanje med Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM

Det var også andre spennende saker oppe i helgen. Landsstyret bestemte at Changemaker skal ha en treårig politisk kampanje sammen med Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM. Kampanjen har Ulikhet som hovedtema og skal belyse dette fra forskjellige vinkler i løpet av de tre årene.

Krav til hovedtemakampanje

Ikke minst vedtok landsstyret krav for hovedtemakampanjen som skal lanseres på sommerSNU. Landsstyre ønsket skriftlig avstemning. Det ble derfor flere spennende avstemningsrunder om de forskjellige kravpakkene presentert av Politisk Utvalg for Gjeld og Kapitalflukt. Til slutt vedtok et enstemmig landsstyret at kampanjen skal fokusere på en helhetlig reform av et utdatert skattesystem! Løsningene Changemaker ønsker er enhetlig skattelegging og tiltak som som hindrer revisjonsselskapene i å bidra til kapitalflukt og aggressiv skatteplanlegging.

Enhetlig skattelegging

  • Changemaker å endre skattesystemet slik at alle deler av et selskap (også datterselskap) ses på som en enhet. Deretter benytter man en fordelingsnøkkel for å fordele den skatten som skal tilfalle hvert enkelt av landene etter hvor mye aktivitet og inntekter selskapet har i hvert land. Det vil si at skatteparadis vil miste muligheten til å kreve skatt siden de ikke produserer noe, og det vil ikke være noe hensikt å bruke skatteparadiser.

Revisjonsselskaper

  • Store revisjonsselskaper (som f.eks. PWC, Deloitte) er de som rådgir selskapene om hvordan de kan unngå skatt, og hjelper ofte med å utføre kapitalflukt. De er også med på å forme reglene som regulerer dem og bruker det til sin fordel. Dette skjer ikke bare i Norge, men også i lav-og mellominntektsland. Dette er noe Changemaker vil sette en stopper for! Skal vi få et nytt, rettferdig skattesystem må vi hindre at revisjonsselskapene får fortsette som før og hjelper selskapene å unngå skatt.

Hva og hvem er Changemakers landsstyre?

  • Landsstyret er Changemaker sitt nest høyeste demokratiske organ etter Årssamlingen. Det består av en representant fra hver lokalgruppe, enkeltmedlemsdelegater valgt av Årssamlingen og sentralstyret representert ved leder i Changemaker.

For et landsstyremøte! For en organisasjon! Takk for en strålende helg og mange spennende veivalg. Jeg gleder meg til å ta neste steg i retningen landsstyret har bestemt.