AP må med mot subsidiering av olje

Politisk utvalg for klima og miljø – 26.8.2017

Arbeiderpartiet må sette i gang det grønne skiftet, men for at de skal gjøre det, trenger vi de små partiene.

Det var nok mange som jublet da APs finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, ble sitert på å ha åpnet for å skrote leterefusjonsordningen for petroleumsnæringen. Det gjorde Changemaker også. Vi har lenge jobbet mot ordningen, som i realiteten subsidierer en næring vi er helt nødt til å avvikle.

Gjennom leterefusjonsordningen betaler staten 78 prosent av utgiftene til et oljeselskap dersom de leter etter olje og ikke får overskudd. Dette har ført til at den norske stat har betalt nesten 100 milliarder kroner til oljeselskaper som ikke har funnet olje, og dermed heller ikke skattet tilbake til staten. På denne måten subsidierer staten oljenæringen, en næring vi må fase ut om vi skal ha noen som helst håp om å nå klimamålene fra Paris.

Sterke krefter

Vi forstår at det er sterke krefter både i næringslivet, i arbeiderbevegelsen og i Arbeiderpartiet selv som vil opprettholde ordningen. Dette ble tydelig da Marthinsen måtte snu på uttalelsen allerede mandag ettermiddag i et intervju med NRK.

Derimot gleder det oss at det også finnes krefter i Arbeiderpartiet som ønsker å løfte debatten, selv om det ikke står i partiprogrammet, og vi håper at Marthinsen vil vinne fram i denne saken. Både SV, Venstre og MDG anbefaler alle å avvikle leterefusjonsordningen, i tillegg til at regjeringens eget utvalg for grønn konkurransekraft ber politikerne revurdere ordningen.

Ikke bare én særordning

I dag bruker altså staten milliarder på å bygge opp petroleumsnæringen gjennom leterefusjonsordningen. Men det er også andre gunstige særregler for denne næringen. Et annet eksempel er avskrivningsreglene som er langt gunstigere for oljeselskapene enn for andre selskap. Ordningen sikrer at oljeselskaper får tilbakebetalt sine investeringer i plattformer og annet utstyr over skatteseddelen.

Undergraver Paris

Særordningene holder ikke bare liv i oljenæringen, de undergraver også utviklingen i fornybare teknologier. For å få til det grønne skiftet og nå målene fra Paris trenger vi å kanalisere ressursene til fornybar energi og slik gi den et konkurransefortrinn i stedet for ikke-fornybar industri.

Vi vet alle hva konsekvensene er dersom vi fortsetter å gjøre ingenting. Klimaendringene rammer alle, både rik og fattig. Forskjellen er at de rike landene har råd til å verne seg mot deler av katastrofene. Det har ikke økonomisk fattige land. Vi kan velge om vi vil betale for reparasjoner på vårt eget hus, mens alle husene i en annen bydel faller sammen, eller så kan vi bruke ressursene våre på å hindre husene i å falle.

Heldigvis er det potensielle regjeringspartnere på begge sider av det politiske landskapet som tar til orde for å fjerne den lite klimavennlige letefefusjonsordningen. Så får vi se om de to store tar sitt klimaansvar på alvor når valget er over. Changemaker heier på Marthinsen!