Blogg

Åsne Hanto

Da verden virkelig ble snudd opp ned!

07.08.2017

Allerede i 1946 ba FNs generalforsamlinen om fullstendig avskaffelse av atomvåpen - det var FNs aller første resolusjon. I 2017 fikk FN endelig forhandlet frem en avtale som forbyr kjernefysiske våpen.

FOTO: Photo: Ralf Schlesener

Allerede i 1946 ba FNs generalforsamlinen om fullstendig avskaffelse av atomvåpen - det var FNs aller første resolusjon. I 2017 fikk FN endelig forhandlet frem en avtale som forbyr kjernefysiske våpen.

Skoletime uten masekopper

Jeg var tilstede under de siste dagene av forhandlingene og det var som å komme til en skoletime der ingen av de som snakker mest var til stede. Resultatet var en annen dynamikk enn det jeg forbinder med slike viktige møter i FN. Siden de ”store” og mektige landene og de fleste vestlige land var fraværende, var det mulig for andre land som vanligvis ikke ville tatt så mye plass å ta ordet og lede frem forhandlingene.

Atomvåpenforhandlinene var min første gang i FN, men flere andre som har vært tilstede i FN på andre store møter og forhandlinger kom med lignende analyse. De sa at atmosfæren var lettere fordi de ”tradisjonelle” frontene ikke var tilstede. Ja, verden ble, og har blitt, snudd på hodet. Når det kommer til kampen om en atomvåpenfri verden er det etter disse forhandlingene vanskelig for vestlige styresmakter å argumentere for at en atomvåpenfri verden er myndighetenes øverste prioritet.

Photo: Ralf Schlesener

Nederland til stede, men ikke Norge

Selv om Norge og de fleste NATO-landene ikke var tilstede så var det noen europeiske land som deltok. Nabolandet vårt Sverige deltok, Østerrike, Irland, Sveits, Liechtenstein og Vatikanet var alle med på forhandlingene. Som det eneste NATO-landet var også Nederland til stede. Nederland stemte riktignok imot avtalen, men var likevel aktivt med på forhandlingene.

Det er kanskje ikke så overraskende at USA ikke var med på forhandlingene, men at Norge boikottet, er både skammelig og trist. Børge Brende gjemmer seg bak NATOs doktrine om atomavskrekking og mener at Norge må støtte sine allierte i NATO, men dette gjaldt visst ikke Nederland. Samtidig mener Regjeringen, og tidligere regjeringer, at et av Norges mål som ”fredsnasjon” er en verden uten atomvåpen. Da er det trist at Norge boikotter et av de viktigste bidragene for nettopp å nå dette målet! Fredsnasjonen Norge har ikke den samme klangen lengre.

Under forhandlingene kjempet sivilsamfunsorganisasjoner som Changemaker, Nei til Atomvåpen, ICAN, Norsk Folkehjelp, Norske leger mot atomvåpen og mange andre for en litt bedre verden, dessverre uten våre styresmakter til stede. Kanskje er det på tide at norske myndigheter åpner øynene og innser at de er blitt et hinder i kampen om en atomvåpenfri verden. De tradisjonelle nedrustningsforaene har ikke ført frem slik man har håpet på, da må man tørre å tenke nytt.

Photo: Ralf Schlesener

De daglige kampanjemøtene til sivilsamfunsorganisasjonene under forhandlingene. Photo: Ralf Schlesener

Verdens befolkning vil ha et forbud

Det er gjort undersøkelser i 26 land, inkludert USA og Russland, om befolkningens forhold til et atomvåpenforbud. Resultatet viser at det er i snitt 78% av befolkningen som støtter et forbud! Pakistan er den eneste atomvåpenstaten der flertallet ikke støtter et forbud i følge undersøkelsene. I USA støtter 77% av befolkningen et forbud, og i Russland er antallet 69%. I en undersøkelse som ble gjort på vegne av Norsk folkehjelp, svarte 83% av de som ble spurt at Norge burde ha støttet FN-forhandlingene for et atomvåpenforbud.

Det disse tallene kan fortelle oss er at myndighetene handler i mot det som ser ut til å være befolkningens vilje. Men jeg er ganske sikker på at de aller fleste politikere i Norge og Europa er enige om at atomvåpen aldri må brukes, fordi det er et våpen som har så store katastrofale følger for hele verden. Denne avtalen er et stort steg i riktig retning, i retning av en fredeligere verden. Jeg skulle bare ønske at Norge kunne ta dette steget sammen med oss.

Vår oppgave fremover blir å informere og oppfordre våre politikere til å ta steget til å ratifisere avtalen, klart vi kan!

Resulatet fra avstemningen 7.juli. 122 for, 1 mot, 1 avholdende. Avtalen er vedtatt, nå begynner arbeidet med å få landene til å ratifisere avtalen.

Kilder

  • http://www.icannorway.no/take-action/grunn-5-flertallet-av-verdens-befolkning-onsker-et-forbud-mot-atomvapen/#.WYhuHelLeUk