Blogg

Changemaker Norge

Norge må mobilisere mot kjønnsbasert vold

27.11.2017

#Metoo-kampanjen viser hvorfor den internasjonale dagen mot vold mot kvinner er viktig.

#Metoo-kampanjen viser hvorfor den internasjonale dagen mot vold mot kvinner er viktig.

De siste ukene har det blitt snakket mye om seksuell trakassering og overgrep i mediene. Under #metoo har politikere, journalister, skuespillere og næringslivstopper stått frem med sine historier. Noen har blitt overrasket av det store omfanget trakassering som kampanjen har avdekket. Andre begynner kanskje å gå lei alt oppstyret rundt den.

Men det finnes ting som ikke kan gjentas ofte nok. At vi må gjøre noe med vold mot kvinner er en sånn ting. #Metoo har kun vist toppen av isfjellet. Den har avdekket overgrep og trakassering i Vesten, men har ikke nådd ut til de kvinnene i verden som ikke er på Facebook, men som er mest utsatt.

Et strukturelt problem

Én av tre kvinner i verden blir utsatt for kjønnsbasert vold. De fleste overgriperne blir ikke straffet. Noen land har ikke noe lovverk som beskytter kvinner; 600 millioner kvinner lever i dag land der vold i hjemmet ikke er forbudt. I andre tilfeller finnes det lover, men sakene blir ikke straffeforfulgt. I noen tilfeller er det de som skal sørge for kvinners sikkerhet som står bak voldshandlingene. FN-soldater har de siste tolv årene blitt anmeldt for over 2000 seksuelle overgrep i landene de har operert.

Les også: Påskeferie i Kongo for å jobbe med kjønnsbasert vold

Det er bra at #metoo har skapt mer bevissthet rundt overgrep og trakassering, men nå er det på tide å ta ordentlig tak i problemet. Vi vet altfor godt at det er et enormt strukturelt problem, men likevel gjøres det ikke gjør nok for å forhindre vold mot kvinner og heller ikke nok for å straffe de som utfører volden. Historier om overgrep og vold blir ofte sett på som enkeltstående hendelser, en privatsak som kun angår offeret og overgriperen. I stedet for må vi se det som en del av et mye større samfunnsproblem. Skal man bekjempe kjønnsbasert vold, er man nødt til å se på de globale strukturene som muliggjør den.

Nok er nok!

Changemaker savner at norske myndigheter bidrar til et større perspektiv, bredere informasjonsarbeid og mobilisering til aktiv innsats for å bekjempe kjønnsbasert vold mot kvinner, både internasjonalt og nasjonalt. I mellomtiden kan vi ikke slutte å snakke om det. Noen er kanskje lei av maset om denne hashtaggen, og syns det skrives for mange kronikker om kvinner og vold, men eneste måten vi kan få endring er ved å fortsette å sette fokus på hvordan halvparten av verdens befolkning får sin frihet begrenset og mange får sine liv ødelagt, kun fordi de er kvinner.