Blogg

Åsne Hanto

- Vi er alle oljebarn

02.11.2017

Årets OD-dag setter fokus på oljeselskapers fremferd i Nigeria, og konsekvensene for lokalbefolkningen. Hos Changemaker har to oljebarn jobbet og fått skrive om hvorfor folk bør engasjere seg.

Årets OD-dag setter fokus på oljeselskapers fremferd i Nigeria, og konsekvensene for lokalbefolkningen. Hos Changemaker har to oljebarn jobbet og fått skrive om hvorfor folk bør engasjere seg.

Emilie Tryti (13), Tangenåsen ungdomsskole.

I Nigeria har det blitt produsert olje i over 50 år. Selv om oljen skaper store inntekter, øker fattigdommen på grunn av at oljeselskapene og myndighetene bruker alle pengene på dem selv. Olje- og gassproduksjonen foregår helt sør i et område som kalles Nigerdeltaet. Det meste av oljeproduksjonen foregår på land i sumpområder og blant befolkningen.

All denne oljeproduksjonen har ført til negative konsekvenser for naturen og menneskene som lever der. Oljesøl har ført til at det er olje i matjorden til de menneskene som bor der, og har kommet seg i hele 5 meter ned i bakken. Problemet er blant annet at det gjør at de ikke har muligheten til å plante og høste all den maten de har gjort før. I tillegg har det lagt seg 4 cm med olje som flyter på vannflaten. Dette har ført til at oljen har kommer ned i drikkevannet deres, som gjør at det er farlig og dette har gjort at mange har blitt syke, og det er mennesker som dør hver eneste dag på grunn av dette. Fiskene de spiser lever også i vannet og mange av de har blitt syke på grunn av at de får oljen i seg. Det gjør at menneskene der ikke får spist fisken fordi fiskene er så syke. Og dette skaper også fattigdom. De bruker fisken til både å spise selv men også til og selge til andre steder som restauranter og butikker. Men nå som de ikke kan selge fisken så tjener de ikke penger på det lengre. Butikkene tjener heller ikke noe penger fordi at ingen har råd til og kjøpe noe der. Så det er nesten ingen som tjener noe penger lengre. Som har ført til at foreldre ikke har råd til og gi barna deres noe utdanning. Alt dette på grunn av olje- og gassproduksjonen.

Dette er det OD skal jobbe for i år. At barna i Nigeria skal ha like muligheter som oss for å få en utdanning. At det ikke skal bli en ny generasjon med fattigdom. Dette skal de klare med å gi ungdom kunnskap om deres rettigheter og hvordan de kan få gjennomslag for deres krav. OD vil utdanne 10 000 oljevoktere som skal hindre at livsgrunnlaget til nigerianere blir ødelagt. Og med praktisk opplæring av ungdom så vil de skape, miljøvennlige jobber som vil gi inntekt. Redusere arbeidsløshet og fattigdom. Og vil gi de fattige i landsbyen tilgang på fornybar energi til strøm, lys og matlaging.

Som dere sikkert har skjønt så har de i Nigeria det ganske vanskelig, de har ikke penger, maten deres er forurenset, lufta dems er forurenset. Og det dør mennesker hver dag. Og dette på grunn av oljen. Men er det sånn det skal være?

Vær med og støtt OD med og enten jobbe på OD dagen eller ved og kjøpe en bolle på vei til jobb fra noen som gjør det til OD.

For vi er alle oljebarn i kampen mot et verdens største oljekatastrofe.

Tobias Vegrim (15), Lambertseter ungdomsskole.

I Nigeria så dør man mest sannsynlig av å drikke vann. Det er fordi at Shell har lagd mye oljesøl i landet. Dette er grunner for at du burde engasjere deg.

Det er urettferdig med fattigdom. Og det er nok vann og mat til alle. Men de fattige blir mer og mer fattige og de rike blir mer og mer rike. De trenger ikke å gjøre noe for gjenopprette skadene de gjør for å bli rike. Som for eksempel i Nigeria. Der hvor vann og mat er forgiftet. De som var fattige ble enda mer fattige. Mens de rike ble enda mer rike. Oljeprodusenter som blant annet Shell ødela landet dems med alt oljesølet dems. De i Nigeria pleide å kunne leve av fisk og de hadde nok vann. Nå er fisken forgiftet med olje. Og det samme med vannet.

Vi er veldig heldig i Norge som har rent vann, god mat, mye penger, et sted å bo, og enda mer. Og vi burde arbeide for å kunne gi de tingene til de folka som ikke har det.

Det som er en viktig oppgave man kan gjøre er å spre informasjon om Globale problemer. Sånn at flere vil engasjere seg. Og jobbe for gode saker. Så det er viktig at man er med å gjøre noe godt for andre.

Kirkens Nødhjelp er en organisasjon som hjelper et veldig stort antall av folk i Øst-Afrika. I Øst-Afrika er det store problemer der folk tørster og sulter. Det er barn og voksene som dør. De dør fordi de ikke har noe vann. Tenk hvis det hadde vært deg i den situasjonen. Der hvor alle sultet og tørstet for at rike oljeprodusenter kunne tjene mere penger.

Vi må hjelpe de som trenger oss. I dette tilfelle befolkningen i Øst-Afrika. Og du vet ikke om sånne ting kommer til å skje nærme deg. Og hvis du ikke hjalp dem da. Hvordan forventer du at de skal hjelpe oss. Vi må ta vare på hverandre, og ikke være grådige. Du kan forandre verden til noe det bedre. Det er viktig at vi skjønner at hvis vi ikke jobber for det nå så kan det bli mer normalt at slike ting skjer. Så jobb for en god sak.