Changemaker jubler over gjennomslag i regjeringsplattformen

Simen Bondevik – 18.10.2021

I regjeringsplattformen slår Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast at de vil arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet og at de vil sørge for at Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse. Leder i Changemaker, Naja Amanda Lynge Møretrø, jubler over gjennomslaget.

Før valget samlet vi 30 organisasjoner og ungdomspartier til et opprop for en internasjonal skattekonvensjon, og at det nå skjer er veldig bra!

–Naja Amanda Lynge Møretrø

Ulovlig kapitalflukt er en grunnleggende årsak til urettferdighet i verden. Et utdatert skattesystem, basert på prinsipper fra tidlig 1900-tallet gjør det enkelt i en global økonomi å unngå å betale skatt der verdiene skapes. FNs panel for globalt økonomisk styresett (FACTI) har anslått at inntekter på omkring 600 milliarder dollar årlig forsvinner som en konsekvens av ulovlig kapitalflukt.

Alle land går glipp av store beløp, men utviklingsland med svake skatteadministrasjoner rammes hardest. Om flernasjonale selskap hadde betalt den skatten de egentlig burde betalt i land de har virksomhet i, kunne helse-, skole- og infrastrukturbudsjettene økes betydelig. Det ville gjort det enklere for land å strekke seg mot bærekraftsmålene og til å håndtere korona- og klimakrisen.

–Naja Amanda Lynge Møretrø

I sin rapport kom FACTI-panelet med en rekke anbefalinger til et skattesystem som er mer tilpasset dagens globaliserte verden. Et sentralt tiltak er å etablere en konvensjon for internasjonal skattlegging som regulerer og sikrer en helhetlig tilnærming til skattespørsmål.

Verdier skal skattlegges der de skapes. Det er sentralt for legitimitet og tillit til staten og skattesystemet. Selskap og enkeltpersoner skal betale rett skatt på rett sted. En internasjonal skattekonvensjon vil sikre dette.

–Naja Amanda Lynge Møretrø

Norge har lang erfaring og svært god kompetanse i å bidra til inkluderende, multilaterale prosesser, og å bidra til utvikling av internasjonale konvensjoner, for eksempel på områder som klasevåpen. Det er fantastisk at den nye regjeringa ønsker å ta en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse.

–Naja Amanda Lynge Møretrø

Det aller beste hadde vært om dette kommer i form av en internasjonal konvensjon i FN som helhetlig tar for seg disse problemene.

–Naja Amanda Lynge Møretrø

For ytterligere kommentarer og informasjon kontakt:

Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker, tlf.: 45 39 02 66
Simen Bondevik, kommunikasjonsrådgiver i Changemaker, mail: simen@changemaker.no