Changemaker lanserer kampanje om etisk næringsliv!

Åsne Hanto – 30.4.2020

3. mai lanserte Changemaker kampanjen #hvisingensjekka. Her krever vi at Norge vedtar en menneskerettighetslov for næringslivet. Denne må inkludere strenge sanksjoner for selskaper som bryter loven.

Norske bedrifter kan i dag bidra til grove menneskerettighetsbrudd i utlandet og samtidig vite at de kommer unna med det. Nå krever vi at regjeringen tar grep!

I 2020 skal Changemaker jobbe for at Norge vedtar en rettferdig lov for næringslivet som straffer menneskerettighetsbrudd og belønner bedrifter som tar ansvar.

Les mer om kampanjen og hvordan du kan bidra her.

På samme måte som at noen alltid vil jukse på eksamen hvis ingen sjekker, vil noen bedrifter alltid bryte reglene dersom de ikke straffes for det. Så lenge staten ikke sjekker hva norske selskaper foretar seg i andre deler av verden, vil menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser fortsette å forekomme. Nettopp derfor trenger Norge en menneskerettighetslov for næringslivet.

Ingen skal tjene på menneskerettighetsbrudd!

I dag er det mer eller mindre valgfritt for norske bedrifter å følge menneskerettighetene i utlandet. Enkelte, uansvarlige selskaper tjener også store penger på å bryte dem, uten å bli straffet for det. Dette er dypt urettferdig, og går aller hardest utover utsatte mennesker i lav- og mellominntektsland.

Staten legger ansvaret på forbrukerne

I stedet for å ansvarliggjøre bedriftene, har staten lagt ansvaret for næringslivets menneskerettighetsbrudd over på oss forbrukere. Siden myndighetene ikke har kontroll på hva næringslivet foretar seg i andre deler av verden, blir det opp til oss å ha kontroll på at alt vi kjøper er etisk og bærekraftig produsert. Som mange har erfart, er dette ingen enkel oppgave. Det er heller ikke hos forbrukerne ansvaret bør ligge.

En historisk mulighet!

Changemaker mener løsningen er å legge ansvaret tilbake der det hører hjemme, hos næringslivet. Dette kan politikerne sikre gjennom å vedta en menneskerettighetslov med strenge krav til åpenhet og tydelige sanksjonsmuligheter.

Den gode nyheten er at vi nå har fått en historisk mulighet til å gjøre akkurat dette. På bordet til politikerne ligger det nemlig allerede et forslag til en slik lov. Nå handler alt om å få denne vedtatt, og ideelt sett styrket!

Vil du også ta kampen for et mer ansvarlig næringsliv? Bli med i Changemaker og krev at Norge vedtar en rettferdig menneskerettighetslov for næringslivet.

Hvordan bidra i kampanjen?

Bli medlem: Changemaker jobber aktivt for at Norge skal vedta en rettferdig menneskerettighetslov for næringslivet. Ved å bli medlem i Changemaker støtter du kampen for et mer ansvarlig norsk næringsliv. Jo flere vi er, desto større er sjansen for gjennomslag.

Støtt vårt arbeid: Du kan også støtte Changemakers arbeid for et mer ansvarlig næringsliv ved å donere et fast beløp i måneden eller gi et engangsbeløp.

Bruk sosiale medier: Changemaker vil i kampanjeperioden dele masse innhold på sosiale medier. Hjelp oss å spre budskapet, eller lag ditt eget innhold og del med kampanje-hashtagen #hvisingensjekka.

Oppdater din Facebook-profil: Hjelp oss å spre synlighet for kampanjen ved å oppdatere ditt profilbilde på Facebook med kampanjens egen ramme. Du finner den ved å søke på #hvisingensjekka eller Changemaker Norge. Du kan også oppdatere ditt forsidebilde med en av kampanjens Facebook-bannere.

Skriv et leserinnlegg: Vi ønsker å mobilisere personer og bedrifter fra hele Norge i kampen for å innføre en rettferdig menneskerettighetslov for næringslivet. Da er det viktig med synlighet i lokale medier. På kampanjesiden finner du en mal som kan være til hjelp for å skrive leserinnlegg til din lokalavis.