Changemaker og diktatorene

Redaksjonen – 24.2.2014

På Changemakers landsstyre for 2 uker siden ble det vedtatt krav for den nye hovedtemakampanjen, som skal lanseres på SommerSNU. Kampanjen skal handle om norsk våpeneksport, og vi skal kreve at stortinget og regjering tar ansvar og sørger for økt åpenhet i forvaltningen av Norges våpeneksport

å torsdag kom Stortingets merknader til årets stortingsmelding om norsk våpeneksport 2012. Merknadene ble hyllet i hele fredsbevegelsen, for endelig, etter 8 år med stillhet og lite debatt, har stortinget kommet med fornuftige og gode merknader om norsk våpeneksport. Endelig er Stortinget klare for å diskutere forbedringspotensialet og mulige endringer i eksportregelverket!

– Dette er en kjempeseier for fredsbevegelsen, påpeker Haakon Gjerløw, leder i politisk utvalg for fred. Komiteens flertall påpeker at Norge ikke bør eksportere våpen til autoritære regimer. Venstre, SV og MDG ønsker at Norge skal kreve sluttbrukererklæring, også fra NATO-land. De ønsker også at norsk eksportregelverk skal gjelde for statseide selskaper som har virksomhet i utlandet. Venstre, SV og MDG påpeker også at det er problematisk at vi eksporterer krigsmateriell til stater som er i våpenkappløp med andre land, og trekker fram Sørøst-Asia og Sør-Asia som eksempel.

– Dette er gode nyheter og slike merknader bør feires, men mye står å faller på oppfølgingsarbeidet. Vi har hørt slike fine ord før, og nå må vi sørge for at partiene fortsetter denne debatten. Derfor passer det perfekt at Changemaker er i gang med å lage ny våpeneksportkampanje, sier Haakon.

Litt annerledes enn "Typisk norsk"

I 2009 hadde Changemaker en våpeneksportkampanje som het ”Typisk norsk å tjene penger på krig”. Changemaker krevde økt kontroll over hvor norske våpen endte opp og økt merking og sporing av norskprodusert ammunisjon. Kampanjen vår var en kjempesuksess og flere av kravene ble kopiert rett inn i den daværende regjeringserklæringen, Soria Moria 2. Dessverre klarte ikke den rødgrønne regjeringen å følge opp kravene i tilstrekkelig grad.

- Regjeringen sier stadig vekk at Norge har verdens strengeste regelverk for norsk våpeneksport, men det hjelper ikke å strenge regler når vi ikke følger de, påpeker Haakon.Norge eksporterer fortsatt våpen til autoritære regimer og det er fortsatt manglende åpenhet rundt hvorfor regjeringen velger å eksportere til disse landene.

- I fredskampanjen som blir lansert på SommerSNU i år kommer fokuset til å være litt annerledes enn i ”typisk norsk-kampanjen”, sier Haakon. Kravene som ble vedtatt på Landsstyre setter fokus på ansvarlighet og åpenhet.

I 2009 hadde Changemaker en kampanje om norsk våpeneksport: "Typisk norsk å tjene penger på krig". Kampanjen som lanseres til sommeren kommer til å være litt annerledes, og fokusere på åpenhet og ansvarlighet.

Veldig god "kravpakke"

Haakon forteller ivrig om kravene som har blitt valgt av Landsstyre. Changemaker krever at Norge skal slutte å eksportere krigsmateriell til autoritære regimer! I tillegg vil Changemaker vil ha større åpenhet fra regjeringen fra regjeringen om hvorfor noen land får avslag mens andre blir godkjent. Det innebærer at eksportmeldingene inneholder en begrunnelse for avgjørelsen for hver lisenssøknad, enten de avslås eller godkjennes. Det bør også være åpenhet rundt hvilke søknader som ligger inne. Dette vil bidra til at det blir lettere for stortinget og sivilt samfunn å være vaktbikkjer og sørge for at det norske regelverket blir fulgt.

Det siste kravet handler om ansvarliggjøring av Stortinget. Changemaker ønsker at det skal opprettes et parlamentarisk råd som skal vurdere nye lisenssøknader. I dag er det slik at man selskaper søker om lisenser som landavdelinga i Utenriksdepartementet må godkjenne. Dersom et råd i stortinget kunne tatt avgjørelsen istedenfor byråkrater i landavdeling i UD kan man sikre økt forankring av forvaltningen på tinget og man kan sikre at Norge følger eget eksportregelverk

– Denne kravpakka her er helt rå, og jeg gleder meg til Changemaker skal skape debatt om våpeneksporten til høsten. Vi har forandret norsk våpeneksport før og klart vi kan gjøre det igjen, sier Haakon og gliser. Fredsutvalget har fult kjør fram til sommeren for å utarbeide det kreative uttrykket i kampanjen.

Gled dere! sier Haakon lurt, som ikke vil avsløre noe detaljer om hvordan kampanjen kommer til å se ut.