Changemaker raser over våpeneksport til Qatar

Åsne Hanto – 11.6.2021

REFSER REGJERINGEN: Changemaker-leder Embla Regine Mathisen mener det er forkastelig at Norge selger våpen til Qatar. Foto: Marie Pappayiliou.

Eksportkontrollmeldingen for 2020, som ble lagt fram fredag 11. juni, viser at regjeringen har åpnet for salg av A-materiell til Qatar. – Forkastelig, sier Changemaker-leder, Embla Regine Mathisen. 

Fredag 11. juni kom den årlige eksportkontrollmeldingen, som viser hvor mye og til hvem Norge solgte krigsmateriell til i 2020.

Tallene viser en dramatisk økning i Norges totale våpeneksport. I 2020 eksporterte Norge forsvarsmateriell og flerbruksvarer for militært sluttbruk til en verdi av 6,7 milliarder kroner, mot 4,9 milliarder i 2019.

Bomber og raketter til Qatar

Eksporten av såkalt A-materiell (våpen og ammunisjon) økte med hele 49 prosent, sammenlignet med 2019.

En del av denne eksporten har kommet særdeles tvilsomme regimer til gode. Changemaker raser over at regjeringen har åpnet opp for salg av A-materiell til diktaturet Qatar.

– At Qatar systematisk bryter menneskerettighetene er grundig dokumentert av blant annet Amnesty. At regjeringa nå har åpnet for å selge raketter og bomber dit er forkastelig, sier leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen.

– Det er en politisk myte at det bare er praksis for norsk våpeneksport det er noe feil med. Det er åpenbart noe feil med regelverket når regjeringa i 2020 kan åpne for å selge A-materiell til et diktatur, legger Chagemaker-lederen til.

UD i hardt vær

Utenriksdepartementet har den siste tiden fått kraftig kritikk for sin håndtering av norsk våpeneksport. I februar konkluderte Riksrevisjonen i en rapport at det er en betydelig risiko for at norsk krigsmateriell kan havne på avveie i krigen i Jemen.


I et hemmeligstemplet vedlegg til Riksrevisjonens rapport kom det fram at Utenriksdepartementet var klar over denne risikoen, men likevel tillot omfattende salg til Emiratene.

Også Changemaker og Redd konkluderte i en rapport fra 2020 at det er en klar og tydelig risiko for at våpen solgt til Emiratene kan brukes i Jemen.

– Riksrevisjonens rapport fra februar viser tydelig at regjeringen har godtatt uetisk eksport til diktaturer på helt feil grunnlag. At de nå i tillegg åpner for salg av bomber til Qatar er katastrofalt, sier Mathisen.

– Det må på plass et strengere og bedre regelverk. Det blir bare mer og mer tydelig at Norge, i motsetning til hva Utenriksdepartementet hevder, ikke har gode nok kontrollmekanismer på plass for å forhindre at norske våpen havner i feil hender. Ingenting kan forsvare at norsk krigsmateriell ender opp oss hos regimer som systematisk bryter menneskerettighetene og folkeretten.