Changemaker søker sommerleir-sjef!

Knut Rosmo – 18.10.2019

Kunne du tenke deg å lede arbeidet med Changemakers sommerleir? Les mer om stillinga, og søk!

Changemaker søker etter en engasjert og arbeidsvillig person, med gode samarbeids- og koordineringsferdigheter, til jobben som Sommerleir-sjef.

Changemakers sommerleir skal arrangeres i tidsrommet 23. - 28 Juni 2020. Vi håper på opp mot 100 deltakere. Sted vil bli avklart i månedsskiftet oktober/november 2019. Arbeidet honoreres med 25 000 kroner.

Planlegging og gjennomføring

Som Sommerleir-sjef har du ansvar for å planlegge og gjennomføre leiren, sammen med et crew og kontoret til Changemaker. Du vil ha ansvaret for å sette sammen et crew og lede arbeidet til dette crewet, samt å koordinere arbeidet med program for Sommerleir (herunder samarbeide med Changemakers sentralstyre og politiske utvalg). I etterkant av arrangementet vil du ha ansvar for evaluering. Sommerleir-sjef har også ansvar for å sette budsjett og følge opp dette sammen med crew.

Sommerleir-sjef er en oppgave som passer fint til å kombinere med studier. Arbeidsmengden er størst like før og under selve arrangementet, hvor vi forventer en stor grad av tilstedeværelse. I tillegg forventes det at det gjøres en jevn innsats med møter, planlegging og mobilisering fra slutten av november og frem til leiren, samt noe etterarbeid.

Du vil få en attest som dokumenterer arbeidet du har gjort.

På grunn av behov for tett samarbeid med sentralstyret, utvalg og kontoret er det en forutsetning at du bor nært Oslo. Tidligere arrangementserfaring er en stor fordel. Kjennskap til Changemaker er en fordel, men ikke en forutsetning.

Arbeidsoppgaver:

  • Sette sammen crew
  • Mobilisering av deltakere
  • Koordinering av program, inkl booking av gjester, band, transport o.l.
  • Ha kontakt med leirstedet
  • Fastsette budsjett og følge opp dette
  • Evaluering- og annet etterarbeid

Vi ser etter deg som er:

  • Strukturert og selvdreven
  • Har god budsjettforståelse
  • Erfaring fra tidligere arrangementer eller prosjektledelse
  • Erfaring med arbeid med frivillige

.

Søknad og CV sendes til Knut Rosmo, knut@changemaker.no innen søndag 3. november.

MERK EPOST: «Søknad Sommerleir-sjef»