Changemakers nye klimafadderbarn: klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Politisk utvalg for klima og miljø – 26.11.2013

Den siste uka kom klimastatsråd Tine Sundtoft til Warszawa for å delta på innspurten av forhandlingsmøtene. Changemakers representanter på klimatoppmøtet møtte ministeren på et av de jevnlige delegasjonsmøtene, og benyttet anledningen til å fjernadoptere Sundtoft som klimafadderbarn

Som en av tre Changemaker-representanter på møtet i Warszawa fikk Astrid Ånestad æren av å fortelle Tine Sundtoft at hun har fått Changemaker som klimafadder:

- Jeg tror politikerne liker å få litt oppmuntring av og til, for selv om vår rolle er å peke på hvordan ting kan gjøres bedre for å få en mer rettferdig verden, så er det lov å gi et klapp på skulderen når politikerne prøver å gå i riktig retning. Dessuten kan de siste tøffe sluttforhandlingene i Warszawa være tøffe, og det var nok et riktig tidspunkt å gi et klapp på skuldra til en ny klima- og miljøminister, sier Astrid.

Gav tips om god politikk

Sammen med klimafadderkortet fikk også statsråden konkrete tips om god klimapolitikk.

- Vi ga henne flere gode råd om hvordan Norge burde være med å bygge opp tillit mellom fattige og rike land, både her i Warszawa og i de videre forhandlingsrundene. Ikke minst mener vi at hun burde lage en oppskaleringsplan for hvordan Norge skal bidra med sin rettferdige del av de 100 milliarder dollar som er lovet innen 2020 for å fylle Det grønne klimafondet. I tillegg må hun koble det store utslippsgapet fram til 2020, med Norges nasjonale innlandspolitkk på alle områder», skyter klimautvalgets finansiering- og fossilsubsidienerder Ingrid Verne og Live Kvelland inn.

Hele Changemaker som klimafaddere

Fram mot klimatoppmøtet i Paris i 2015 vil det bli ekstra viktig med politisk press for økte klimaambisjoner i alle land, skal man ha mulighet til å bli enige om en god avtale i 2015.

- Tine Sundtoft har nevnt at hun savner engasjement for klimasaken blant ungdom. Når hun nå har fått hele Changemaker som klimafaddere skal vi sørge for at hun skal få høre hva ungdommen mener om klimaet, sier Karoline Quintard fra klimautvalget.

Changemaker håper at Tine Sundtoft vil fronte en ambisiøs nasjonal og internasjonal klimapolitkk, og at hun kan stå enda sterkere i klimaspørsmål når hun snakker om klima i stortinget, nå som hun har over 1500 Changemakere i ryggen. Changemaker ønsker klimafadderbarnet sitt klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft lykke til videre i kampen mot klimaendringenene.