Demokratikrav må også gjelde våpeneksporten

Redaksjonen – 11.12.2014

Foto: Fredrik Naumann / Norad

Utenriksminister Børge Brende varslet torsdag om tøffere krav om menneskerettigheter og demokrati til land som mottar norsk bistand. Changemaker forventer at disse kravene også stilles til land som mottar norske våpen.

– Vi setter svært stor pris på Brendes engasjement for demokrati og sivile demokratiforkjempere, det fortjener honnør. Samtidig tillater vi å eksportere våpen til åpenbart udemokratiske regimer, som i verste fall kan brukes til å undertrykke de samme personene, sier leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl.

Demokrati og menneskerettigheter på agendaen

På den årlige Norad-konferansen som arrangeres i dag, er demokrati og menneskerettigheter i den norske bistanden i fokus. Blant inviterte talere er tidligere bistandsminister og spesialutsending for FN, Hilde Frafjord Johnson, og årets Nobelprisvinner, Kailash Satyarthi. Utenriksminister Brende ga i sitt innlegg tydelig uttrykk for at mottakere av norsk bistand må forplikte seg til prinsippene om demokrati og menneskerettigheter.

– Fredelige protester blir undertrykt, minoritetsgrupper blir forfulgt og ytringsfrihet innskrenkes i mange land, sa Brende, som presiserte at brudd på forpliktelsene ville føre til konsekvenser.

Også sivilsamfunnets rolle som vaktbikkje ble vektlagt i Brendes tale. Lindahl roser Brende for en satsing på menneskerettigheter.

– Utviklingsdebatten er preget av spørsmål om hvor effektiv bistanden er. Menneskerettigheter som organisasjonsfrihet og ytringsfrihet er helt grunnleggende forutsetninger for en effektiv bistand, mener hun.

Helhetlig tankegang

Lindahl mener samtidig at Brende må se andre deler av utenriks- og utviklingspolitikken i sammenheng, og rette opp i retningslinjene for den norske våpeneksporten. Hun peker på at demokrati- og menneskerettighetssituasjonen i mottakerland ikke er avgjørende for om landene kan motta militært materiell eller ikke.

– De gode intensjonene er der, men blant mottakerne finnes likevel land som helt klart ikke skulle vært der. Denne praksisen er uforenelig med satsingen på menneskerettigheter og demokrati, avslutter hun.

Hanne Sofie Lindahl kan kontaktes på tlf. 98246441 / hannesofie@changemaker.no.

Foto: Fredrik Naumann / Norad