Derfor koster mobilen din flesk - mens arbeiderne som lagde den får luselønn

Anne Sofie Lid Bergvall – 21.9.2017

Vi betaler tusenvis av kroner for mobiler og annen teknologi, men de som produserer mobilen vår lever på nesten ingenting. Her kan du se hvor det blir av pengene våre.

Skatteflukten er mulig fordi vi ser på multinasjonale selskaper som flere små selskaper i stedet for ett stort, og fordi de får hjelp av skatteplanleggere i revisjons- og advokatselskaper. Selv om mobilen i dette eksempelet selges mellom ulike datterselskaper er det fremdeles en del av det samme selskapet, men med dagens skattesystem behandles de som adskilte enheter.

Det skapes få verdier i skatteparadis. Med Skatt 2.0 ser vi hvor mye det multinasjonale selskapet tjener globalt, og kan fordele overskuddet etter hvor stor verdi selskapene skaper i hvert land. For eksempel ved å se på salgsinntekter, ansatte og eiendeler. På denne måten vil skatteinntektene gå til de landene som faktisk produserer verdiene - de som produserer eller selger mobiler, de som skaper annonseinntekter eller de som tilbyr digitale tjenester - heller enn å bli plassert der de store selskapene vil skjule dem for å komme unna skatt.

Skatt 2.0 vil gi mer penger til land der ting faktisk produseres og der det finnes arbeidsplasser, og gjør det vanskeligere å gjemme unna penger i skatteparadiser. For å klare dette trenger vi et internasjonalt samarbeid, men Norge kan ta det første skrittet!

Oppdateringen krever følgende endringer:

  • Innføring av enhetlig tilnærming til skattlegging av multinasjonale selskap.
  • Innføring av tiltak som hindrer skatteplanleggere i å bidra til ulovlig kapitalflukt.

Denne oppdateringen er det norske politikere som må gjennomføre, men det kommer ikke til å skje uten press fra deg og meg. Gå inn på oppdatere.no og send en påminnelse om oppdatering til dem!