#DerIngenKanBu – du kan hjelpe verdens klimafordrevne

Åsne Hanto – 7.5.2018

Hvert år blir 25 millioner mennesker tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av klimaendringer de ikke har blitt med på å skape. Dette er urettferdig. Rike land må ta de menneskelige konsekvensene av klimaendringene på alvor!

Endringer i klima- og miljø er allerede en grunn til at mennesker er på flukt. Klimafordrevne viser oss hvilke konsekvenser klimaendringene kan ha for mennesker bosatt i områder hvor endringene rammer hardest. Mennesker som opplever tap knyttet til hjem og livsgrunnlag er i sårbare situasjoner og har behov for beskyttelse. I dag står klimafordrevne uten rettigheter. Dette er en side av klimaendringene som blir lite diskutert, og Changemaker mener derfor at tematikken må settes på dagsorden slik at avtaler som sikrer beskyttelse for klimafordrevne kommer på plass. Det er dette minikampanjen #DerIngenKanBu handler om.

Hvem er klimafordrevne?

Årsakene til at mennesker flykter er varierende og sammensatte. Begrepet klimafordrevne dekker alle som migrerer på bakgrunn av klimaendringenes konsekvenser. Det er vanskelig å gi eksakte tall på omfanget av mennesker som drives på flukt av klimaendringer. Likevel ble det i 2016 estimert at 25, 3 millioner mennesker fordrives internt på bakgrunn av værrelaterte katastrofer alene. Dette gir ikke et tilstrekkelig eller helhetlig bilde av antallet mennesker som fordrives av klima- og miljøendringener, verken internt eller over landegrenser. Klimaendringer forårsaker, både direkte og indirekte, ulike miljømessige problemer som kan være akutte eller utvikles over tid. Tørke, havnivåstigning, storm og flom er eksempler på årsaker som gjør at mennesker mister livsgrunnlaget sitt, og som kan føre til at områder ikke lenger er beboelige. Mange ender opp som internt fordrevne, og krysser ikke landegrenser; andre igjen søker livsopphold i andre land uten krav på beskyttelse eller rettigheter.

Mange byar er bygd rundt elver og på våtmarksområder. Om desse elvene aukar eller minkar drastisk grunna endra nedbørsmønster kan byane oppleve oversvømmelser og folk i utsatte områder kan miste husa sine. #DerIngenKanBu

Hvorfor er dette et urettferdig?

Klimaendringene rammer ulikt. Rike land har størstedelen av ansvaret for klimagassutslipp, samtidig er det mennesker bosatt i områder med minst ansvar for klimaendringene som er mest sårbare for konsekvensene Å kjempe for klimafordrevnes rettigheter handler om å ta togradersmålet på alvor: Økt temperatur vil skape større påvirkning. Beskyttelse for mennesker innebærer å minske klimaendringer.

Klimarettferdighet går også på ulike lands kapasitet til å håndtere endringene og å legge til rette for tilpasning. FN’s klimakonvensjon snakker om et felles men differensiert ansvar basert på historisk ansvar og lands muligheter for å bidra. Når land ikke har tilstrekkelige sikkerhetsnett på plass for å forhindre klimarelaterte endringer blir katastrofale, må rike land arbeide for at menneskers som drives på flukt av klima ivaretas og gis livsmuligheter.

I Ladakh i Himalaya må fleire flytte fra landsbyane sine då isbreane dei er avhengige av for vatn, smeltar vekk. #DerIngenKanBu

Hva ønsker vi å oppnå?

Det finnes ikke én enkel løsning for mennesker som drives på flukt, og behovene vil variere. Samtidig har alle mennesker krav på å få sine grunnleggende behov ivaretatt, inkludert klimafordrevne. Med kampanjen #DerIngenKanBu vil vi skape bevissthet rundt problemene, anerkjennelse av klimafordrevne og politisk vilje til å arbeide for rammeverk som gir muligheter, trygghet og rettigheter for mennesker som må flykte på grunn av klima- og miljøendringer.

Vi mener Norge må arbeide aktivt for internasjonal anerkjennelse av klimafordrevne; for beskyttelse gjennom internasjonale og regionale avtaler, og for tiltak for miljømessig tilpasning. Sist må Norge gi økt finansiering og ressurser for å hjelpe mennesker på flukt. Dette vil gi en mer rettferdig verden, også for mennesker i områder #DerIngenKanBu.

Ønsker du også å engasjere deg for å stanse klimaendringene? Bli medlem i Changemaker her, eller send CHANGEMAKER til 2426 for å melde deg inn.

Changemaker mener

  • At alle mennesker har krav på å få sine grunnleggende behov ivaretatt
  • Norge må arbeide aktivt for internasjonal anerkjennelse av klimafordrevne
  • Norge må gi økt finansiering og ressurser for å hjelpe mennesker på flukt