– Det er opplagt at vi har et betydelig ansvar

Åsne Hanto – 17.8.2016
Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen deltok på rapportlansering i Arendal.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen deltok på rapportlansering i Arendal.

Gjennom etisk lisensiering kan norske universiteter sørge for at medisinsk forskning også kommer til nytte for verdens fattigste, viser ny rapport.

Hvert tredje menneske i verden mangler i dag tilgang på nødvendige medisiner. En ny rapport fra Changemaker, lansert på Arendalsuka, undersøker hvordan universitetene sørger for at medisinsk forskning kommer flest mulig til gode.

– Milliarder av mennesker mangler tilgang til medisiner. Enten fordi de er for dyre eller fordi de ikke finnes. Etisk lisensiering er et billig og effektivt tiltak for bedre global helse, sier leder i Changemaker, Tuva Krogh Widskjold.

Norge har en målsetning om å finne løsninger innenfor patentsystemet for å sikre utviklingsland tilgang på medisiner. Én slik måte er etisk lisensiering av forskningsresultater, hvor universitetene sørger for at patenter de selger ikke utelukker at det kan produseres billigere kopimedisin i markeder som ikke har råd til originalen.

Etisk lisensiering er et billig og effektivt tiltak for bedre global helse

–Tuva Krogh Widskjold

– Svært mye medisinsk forskning skjer med offentlige midler. Det skulle bare mangle at denne også kommer de fattigste til gode, sier Widskjold.

Det er UiO-rektor Ole Petter Ottersen helt enig i. Han var invitert til et lanseringsseminar, ikke bare fordi han leder Norges største universitet, men også fordi han tidligere har jobbet for å innføre etiske retningslinjer på det samme universitetet.

– Det er opplagt at vi har et betydelig ansvar, når vi skal sørge for at våre ideer kommer samfunnet til gode, åpnet Ottersen på lanseringen.

UiO-rektor Ole Petter Ottersen og rapportforfatter Erlend Langørgen var enige om det meste.

Medisinprodusentene vil ikke lide

Ottersen understreket at universitetenes fremste formål er å gjøre ny kunnskap tilgjengelig, ikke bare for en liten krets eller høystbydende. Rektoren har tidligere tatt til orde for "open access", blant annet på sin egen blogg.

Samtidig finnes det gode argumenter for å beholde et strengt patentregime, for uten mulighet til å tjene penger vil utviklingen stoppe opp. Når det kommer til dagens situasjon i verdens medisinmarked er det likevel ingen fare for at medisinprodusentene vil lide under et mer etisk regelverk.

– Patenter må beskyttes, men hvis vi ser på tallene så er ikke dette et gyldig argument. Fordi veldig få av inntektene til disse selskapene kommer fra lav- og mellominntekstsland, fortsatt Ottersen.

Forskjeller mellom universitetene

Men ikke alle universitetene er like gode. I følge rapportforfatter Erlend Langørgen, som også deltok på lanseringen, er det store forskjeller i hvordan universitetene etterlever denne målsetningen.

Erlend Lagørgen er statsviter, og forfatter av rapporten "Etisk lisensiering av medisinsk forskning".
Erlend Lagørgen er statsviter, og forfatter av rapporten "Etisk lisensiering av medisinsk forskning".

– Universitetene i Bergen og Oslo har retningslinjer for å sørge for at resultatene av medisinsk forskning med kommersielt potensial blir tilgjengelig til rimelige priser i lav- og mellominntektsland. Andre norske universiteter har ikke innført slike retningslinjer enda, sier Langørgen.

Rapporten gir flere anbefalinger, blant annet å gi innsyn i og evaluere grundigere eksisterende regelverk, samt å innføre nasjonale retningslinjer for hvordan slike regler skal lages.

Et steg på veien

Changemakers kampanje “Fritt for medisin” foreslår flere tiltak for å bedre den globale tilgangen på nødvendige medisiner.

– For å bedre tilgangen på medisiner i verden, er det som kan gjøres på universitetene lavthengede frukt. I tillegg foreslår vi å støtte et nytt fond som premierer medisiner med stor helsefremmende effekt, avslutter Widskjold, og ser frem til å snakke med rektorene på de andre universitetene i løpet av høsten.

Leder i Changemaker, Tuva Krogh Widskjold, godt i gang med kampanjen "Fritt for medisin".