Egenandel vil kvele de minste organisasjonene

Anne Sofie Lid Bergvall – 7.10.2016

Regjeringen går inn for å kreve egenandel for infomasjonsstøtten. Et slikt krav vil istedet legge lokk på aktivitet og kvele mangfold blant norske frivillige organisasjoner.

- Dette er nok et angrep på sivilsamfunnsaktører som UD har hatt et anstrengt forhold til.

Slik reagerer leder i Changemaker, Tuva Krogh Widskjold, på nyheten om at organisasjoner fra 2018 vil måtte betale en egenandel når de mottar informasjonstøtte. For selv om gårsdagens statsbudsjett konstanterer at man ikke trenger å frykte kutt i infostøtten, foreslår regjeringen likevel et nytt hinder for organisasjonene. Et forslag om 10 prosent i egenandel for alle som mottar informasjonsstøtte fører til ny frustrasjon.

- En slik egenandel vil ha svært lite å si i budsjettsammenheng, men det vil bety mye for de organisasjonene som er avhengige av informasjonsstøtten for å drive sitt viktige arbeid. Når regjeringen selv hevder at de ønsker en samstemt utviklingspolitikk er det forunderlig at de til stadighet forsøker å kneble aktørene som bidrar til en kritisk debatt om hva det vil innebære.

Widskjold følger opp med at egenandel vil gå hardt utover frivillige ungdomsorganisasjoner, og stusser over argumentet om folkelig forankring.

- Demokratiske ungdomsorganisasjoner som har bred forankring i grasrota har ikke har samme mulighet som større aktører til å opparbeide seg egenkapital, men har politikk forankret i utallige frivilligtimer fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Dette bidrar til kritisk tenkning rundt hvordan vi kan sikre en mer samstemt politikk. Det er disse som vil lide om utenriksdepartementet får viljen sin.

Changemaker, og mange lignende organisasjoner, drives av innsatsen som legges ned av frivillige. Denne innsatsen muliggjøres av informasjonsstøtten og utgjør i årsverk langt mer enn det dobbelte av det som gis i støtte. Derfor mener Widskjold at det ikke kan være tvil om at informasjonsstøtten, i tillegg til å spre kunnskap og informasjon, også bidrar til å skape verdier. Derfor er hun skuffet over at man nok en gang må bruke tiden som kunne gått til å diskutere samstemt utviklingspolitikk, til å forsvare vårt eget eksistensgrunnlag.

Kravet om egenandel fra organisasjoner basert på frivillighet er stikk i strid med regjeringens lovord om å legge til rette for at frivillighet skal vokse fram nedenfra. Forslaget går også mot prinsippet om at resultater, ikke størrelse eller økonomiske ressurser, skal være avgjørende for støtte.

- Vi ønsker å formidle spørsmål og fokusere på hvordan norsk politikk kan bidra til en rettferdig verden. Regjeringen gjør dette nesten umulig når de hvert år truer vårt eksistensgrunnlag.