Elendig forslag fra Marit Arnstad

Simen Bondevik – 2.4.2022

På Senterpartiets landsstyremøte tidligere denne uken tok parlamentarisk leder, Marit Arnstad, til ordet for å svekke Norges klimamål. Det er en svært dårlig ide.

Av: Naja Amanda Lyngemøretrø, leder i Changemaker.Innlegget stod først på trykk i Dagsavisen 01.04.2022.

Klimaendringene er urettferdige. Det handler om skjevfordeling av makt, ressurser, ansvar og konsekvenser. Det er urettferdig at de utslippene land som Norge har tjent seg rike på, går utover de som har aller minst fra før.

Det er urettferdig at vår rikdom gjør livene vanskelig for folk på andre sida av jorda. Det Norge i dag gir i klimafinansiering til det globale sør i dag, står ikke i stil med den skaden vi har gjort.

Nettopp derfor er Arnstads forslag elendig. Som et av landene som har bidratt til mye utslipp og tjent penger på det er vi nødt til å ta vår del av ansvaret for å kutte. Vi trenger flere tiltak for utslippskutt, ikke svekkede klimamål.

Urfolk blir utnyttet
På klimaforhandlingene i Glasgow i høst fortalte urfolksgrupper at deres land og områder igjen blir tatt for å lage grønn energi, for å skape profitt for stater og selskaper, ikke for urfolket. Dette bidrar også Norge til, blant annet i Latin-Amerika. Det kan vi ikke tolerere.

Vi kan ikke akseptere svekkede klimamål slik Arnstad foreslår og manglende klimahandling fra politikerne. Forskningen er klokkeklar på at vi ikke har råd til å ta opp mer olje. Det er en realitet vi ikke kan snakke oss bort fra. Olja må utfases - og det må vi begynne med nå.

Allerede på overtid
En rekke politikere påstår det har for store konsekvenser å slutte med fossile brensler. Men konsekvensene av å leve med fossile brensler er mye større en ved å fortsette med utvinning av olje og gass. Vi er allerede langt på overtid.

Men det er ikke for sent for klimahandling. Vi har et mulighetsrom for å unngå de mest fatale konsekvensene av global oppvarming, men det mulighetsrommet finnes kun nå i dette tiåret.

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Og ansvaret for å løse den ligger hos politikerne. Vi trenger offensiv og rettferdig klimahandling nå, ikke svekkede klimamål.