Embla blir ny leder i Changemaker

Åsne Hanto – 16.4.2018

Foto: Anne Sofie L. Bergvall (Changemaker)

Changemaker avholdt sin årssamling 13.-15. april i Oslo. På samlingen ble Embla Regine Mathisen (21) valgt som ny leder av organisasjonen.

Hun tar over etter Tuva Krogh Widskjold og skal styre organisasjonen sammen med Harald Berger og Mari Hasle Einang som nestledere.

- Kritisk og løsningsoritentert stemme

Embla kommer fra Tønsberg og har tidligere ledet lokalgruppen i Tønsberg, og det siste året har hun vært nestleder i organisasjonen.

- Som leder ønsker jeg å sørge for at Changemaker fortsatt er en kritisk, men løsningsorientert og positiv stemme i en ellers til tider polarisert samfunnsdebatt. Verden trenger å høre på de tydelige stemmene fra ungdom på flere politikkområder enn bare skole, sier hun.

Embla tar over som leder på Changemakers sommerleir.

De store kampanjene i årene som kommer

Fra sommeren av kommer Changemaker til å gjennomføre en stor kampanje for et strengere regelverk rundt norsk eksport av krigsmateriell til diktaturer og land i krig. Organisasjonen har tidligere fått gjennomslag for større åpenhet rundt salg av norsk militært materiell og våpen, men mener det må innføres strengere regler for å sørge for at norske våpen ikke havner i feil hender. Blant annet selger Norge fortsatt krigsmateriell til Saudi Arabia, som leder koalisjonen som driver krigføring mot sivilbefolkningen i Jemen.

- Det er klinkende klart at det ikke er i tråd med Norges verdier som fredsnasjon å selge krigsmateriell til undertrykkende regimer og land i krig. Vi skal ikke være et land tjener på lidelse, krig og menneskerettighetsbrudd, sier Mathisen.

På årssamlingen ble det også bestemt at hovedtemakampanjen for 2019 skal handle om mennesker som drives på flukt på grunn av klimaendringene.

Nye strategier

Etter at Changemaker ble selvstendig i fjor, begynte arbeidet med å stake ut en ny kurs for organisasjonen. Under årssamlingen i år ble det bestemt at Changemaker skal arbeide frem en ny kommunikasjonsstrategi og begynne arbeidet med ny strategi. Den var et tydelig ønske fra organisasjonen at strategiene skal legge opp til enda mer aktivitet i lokalgrupene i hele landet og større forankring i lokalgruppene.

Dette er de fantastiske folkene som har blitt valgt til verv:

Nestlederne:

Mari Hasle Einang, 22, fra Volda. Har vært i Changemaker i ni år, blant annet som lokalgruppemedlem og som medlem og leder i Changemakers utvalg for klima og miljø. Hun er også innstilt som Norges ungdomsdelegat til klimatoppmøtet i FN.
Harald Berger, 21, fra Fetsund. Deltok på utvekslingsprogrammet for ungdom, Communication for Change, og har jobbet med politisk påvirkning og demokratideltakelse i Sør-Afrika. Vært sentralstyremedlem i Changemaker det siste året.

Sentralstyret:

Markus Frislid, Morten Flisnes, Johanne M. Jensen, Idunn Lavik, Thomas G. Pettersen, Håvard N. Rensvold, Thea B. Erfjord og Abdi Said.

Politiske ledere:

Marie T. Olafsen (utvalg for klima og miljø), Vilbjørg Meyer (utvalg for internasjonal handel), Henrik Mathias Hvaal (utvalg for fred), Sandra Larsen (utvalg for global helse).

Andre:

Utvalg for klima og miljø: Marte Haugan, Sonja Helene Servan, Ragnhild S. Berglund, Sofie Sødal Eiksund, Thomas Herland Rasmussen, Naja A. L. Møretrø
Utvalg for internasjonal handel: Sunniva Kasin, Nadya Tahir, Lars Bockmann, Tone Jelsness, Linn Solheim, Kenneth Bøkevoll
Utvalg for gjeld og kapitalflukt: Marikka U. Elsbak, Fanny Løvholm, Daniel Asprusten, Runa Jarsve, Jannike Andrea Hultengreen, Ronja Thylén
Utvalg for fred: Dagny K. Bjørneboe, Matilde Angeltveit, Aleksandra Tomasiewicz, Hanna Matre, Ane Hofsli Sætre, Ask J. Grande
Utvalg for global helse: Lisa E. Knudsen, Eli Marie Hindahl, Apisha Sritharan, Inga S. Wicklund, Magnus Bjørløw
Landsstyredelegater: Anne Kristin Sundal, Susanne Pedersen, Hannah Djupvik
Nominasjonskomite: Maria Hindahl, Theresa Aarhus, Karoline H. Einang, Andreas A. Fosby, Maria Velken
Kontrollkomite: Maria Nitter-Lie, Hanna-Marie T. Sørensen, Richard M. Rekdal