Enda et klimapassivt statsbudsjett

Knut Rosmo – 7.10.2019

Så bredt smiler ei regjering som styrer verden mot klimakrise et statsbudsjett av gangen

Regjeringa har i dag lagt fram enda et klimapassivt statsbudsjett - og klarer ikke å holde sine egne klimaløfter

Mer av det samme

-Regjeringa legger opp til mer av den samme klimapassive politikken som vi har fått servert år etter år. Statsbudsjettet legger opp til et klimakutt som er langt lavere til 2030. Det er en skam. Norges utslippskutt må være minst 53% innen 2030 - sier leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen

Siv Jensen la i dag fram et statsbudsjett som ikke fører Norge i en mer klimavennlig retning. Regjeringa legger opp til et løftebrudd i sin egen klimapolitikk, der de ikke klarer i finansiere halvparten av det de har lovet og forplikta seg til i Paris-avtalen.

Ikke lyttet til

Regjeringa har ikke innfridd et eneste av klimastreikernes krav. At tusenvis av unge i Norge, og millioner verden over har tatt til gatene for en bedre klimapolitikk har ikke påvirket Erna Solberg enda.

Changemaker har stilt seg bak kravene til skolestreikerne.

Vi krever:

  • Minst 53% utslippskutt
  • 65 milliarder til klimafinansiering
  • Stans i oljeletinga

En liten opptur i klimapolitikken

-Det er gledelig å se at vi skal begynne å putte penger i FNs tilpasningsfond, men de 50 millionene som går dit, er så altfor lite i forhold til Norges historiske ansvar som stor-forurenser - sa Embla til framtida.no i forrige uke,

Changemaker jobber gjennom kampanjen Klimapassivitet med å presse norske politikere til å ta grep om klimapolitikken, og forhindre at klimakrisen blir verre en den allerede er.


Svikter på atomvåpen og fredsarbeid

Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen, ICAN, melder at støtten til organisasjoner som jobber for atomnedrustning blir kuttet fra 10 til fire millioner. Dette viser at regjeringa ikke støtter kravet fra et samlet sivilsamfunn om en verden uten atomvåpen.