Endelig vedtatt våpenhandelsavtale

Redaksjonen – 17.1.2014

Torsdag denne uka vedtok Stortinget at den internasjonale våpenhandelsavtalen ATT skal være en del av norsk lov! Avtalen vil utgjøre en stor forskjell for folk som lever med vold, krig og overgrep, den vil nemlig gjøre det vanskeligere å få tak i våpen.

Verdens første internasjonale våpenhandelsavtale pålegger blant annet stater å vurdere risikoen for at våpen de eksporterer vil bli brukt til brudd på menneskerettighetene, humanitærretten eller kjønnsbasert vold. Changemaker har jobba i mange år for å få på plass en slik avtale, sammen med flere andre organisasjoner som Kirkens Nødhjelp og Norges Fredslag og vi er veldig glade for at dette nå er en del av norsk lovverk.

For at avtalen virkelig skal gjøre en forskjell må flere stater gjøre som Norge og ratifisere den så fort som mulig. Avtalen trer ikke i kraft før den er ratifisert av 50 stater, og det er viktig at sivilsamfunnet presser på både for rask ratifisering og for at statene overholder bestemmelsene i avtalen.Vi utfordrer norske myndigheter, med utenriksminister Børge Brende i spissen, til å jobbe hardt for å få andre land til å ratifisere ATT, og til å bidra til at avtalen blir respektert og kan redde liv og gi grobunn for sikkerhet, fred og utvikling!

Aksjon utafor Kongsberg-gruppens våpenfabrikk hausten 2009


Changemaker-aksjon utafor Kongsberg-gruppens våpenfabrikk høsten 2009

Les mer om våpenhandel og ATT: