Et statsbudsjett med skattehull

Åsne Hanto – 12.10.2017

Changemaker aksjonerer utenfor Stortinget og politikerne tetter smutthullene i skattesystemet på vei inn til fremleggelse av statsbudsjettet

Regjeringen har sovet i timen mens Changemaker og mange andre har snakket om skatteflukt. Det er på tide å våkne opp og innse at vi trenger en oppdatering.

Norge mister opp mot 150 milliarder kroner hvert år i skatteflukt og multinasjonale selskaper er blant de største skattetyvene. Fra utviklingsland, er konsekvensene av skatteflukt er enda mer alvorlige, og bare i Tanzania kunne skatteflukten finasiert en dobling av helsebudsjettet.

Siv Jensen sa da hun la frem regjeringens forslag til statsbudsjettet at “når samfunnet er i endring må skattesystemet fornyes”.

Changemaker kunne ikke vært mer enig og ønsker en oppdatering velkommen. Dessverre kan vi ikke se at Regjeringen presenterer de tiltakene en slik fornyelse krever. Til tross for de enorme summene som står på spill, mangler statsbudsjettet og regjeringen ambisjoner for internasjonal skattlegging. Tiltakene er for svake både på hjemmebane og i bistandsbudsjettet. Vi må tilpasse skattesystemet til dagens økonomiske virkelighet og se på multinasjonale selskaper som det de er, ett selskap. I tillegg må vi bidra til å bygge kapasiteten til skattemyndigheter også i andre land.

Når den politiske viljen til å ta fatt på problemet mangler, ser Changemaker nå til Stortinget, og ber dem være visjonære. Vi kan ikke lengre se på at det kuttes i satsinger på politikk som kan skape en bedre verden, fordi vi ikke klarer å stoppe de store pengestrømmene ut av landet.

Mangler tiltak for en grønn omstilling og for å sikre mennesker på flukt

Samtidig som skattepengene forsvinner, ser vi at tiltak som kunne vært finansiert med nettopp disse midlene nedprioriteres:

  • Vel vitende om at over 65 millioner mennesker er på flukt, åpner regjeringen kun for 1120 kvoteflyktninger
  • Etter et år der tørke, feilslåtte avlinger, flom og uregelmessig nedbør har herjet, mangler fortsatt tilstrekkelig midler og tiltak for klimatilpasning.
  • Som storeksportør av olje har vi et stort ansvar for klimaendringene og stort ansvar for å kutte klimautslipp på hjemmebane, likevel er ambisjonene fraværende og hovedsatsningen å kjøpe seg fri gjennom et kvotesystem som ikke fungerer.
  • Selv om norske matbutikker kaster 60.000 tonn spiselig mat hvert år forkaster regjeringen ideen om matkastelov.

I tillegg har regjeringen valgt å kreve egenandel fra organisasjoner som mottar informasjonsstøtte. Det kan bety slutten for mange av de kritiske fagorganisasjonen som har trukket norsk politikk for utvikling i en mer samstemt retning de siste årene.

Det er ved slike budsjettfremleggelser, der visjonene og ambisjonene mangler, organisasjoner som Changemaker er helt essensielle. For vår fremtid skaper vi sammen, og den er klimavennlig og rettferdig!