Europaparlamentet vil stoppe våpeneksporten til Saudi-Arabia

Redaksjonen – 26.2.2016

Dette bør få følger for den norske våpeneksporten, mener Changemaker.

Torsdag gikk Europaparlamentet med overveldende flertall inn for å stoppe all våpenesksport til Saudi-Arabia. Dette skjer uken før utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget bestemmer seg for blant annet om Norge skal stanse våpeneksporten til Saudi-Arabia og andre undertrykkende regimer.

Årsaken til beslutningen er Saudi-Arabias deltakelse i angrepskrigen mot Jemen og de grove krigsforbrytelsene som har blitt begått. Krigen som har pågått siden mars 2015 har kostet flere tusen sivile livet, og sykehus og skoler har blitt bombet. I følge FN har 700 barn blitt drept, og over 1000 såret i den blodige krigen.

- Europaparlamentet har tatt en modig og viktig beslutning, som sender et tydelig signal om at grensen er nådd. Det har vi fortsatt ikke gjort i Norge, sier Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker.

- Saudi-Arabia har ledet ann i angrepskrigen mot Jemen og begått grove krigsforbrytelser, men det er heller ikke overraskende. Det som er overraskende er at det har tatt så lang tid å komme med en ordentlig reaksjon, fortsetter hun.

Både Storbritannia og Frankrike eksporterer militært utstyr til landet for store summer. De siste 11 årene har Norge eksportert militært utstyr til Saudi Arabia for over 650 millioner kroner. Samtidig har Utenriksdepartementet fremhevet Saudi-Arabia som en viktig og prioritert handelspartner.

- Det er forbløffende at et autoritært land som Saudi-Arabia, som både ligger i en region hvor konflikt åpenbart ligger latent, som nå er inne i en blodig krig, og hvor mennesker blir hengt for hva de mener – fortsatt kan motta norskprodusert forsvarsmateriell, sier Lindahl.

Stortingsmeldingen som behandler norsk våpeneksport ligger hos utenriks- og forsvarskomiteen, som skal avgi sin innstilling tidlige neste uke.

Fakta om Saudi-Arabia

  • Kongedømmet Saudi-Arabia startet 2016 med den største massehenrettelsen siden 1980, hvor hele 47 mennesker mistet sine liv.
  • I løpet av 2015 var antallet henrettelser oppe i 158, langt mer en årene før.
  • Henrettelsene er en del av et maktregime som slår ned på politisk, kulturelt og religiøst mangfold, som har gjort at Freedom House på sin rangering av politisk og sivil frihet har gitt landet karakter 7, av 7 mulige.
  • Den nylige henrettelsen av Sheik Nimr al-Nimr gjorde at Saudi-Arabia hellet olje på en allerede brennende konflikt mellom shiaer og sunnier i Midtøsten.
  • Siden mars 2015 har landet, i allianse med andre mottakere av norske våpen, deriblant De forente arabiske emirater og Qatar, vært i direkte krig med Jemen, som har kostet flere tusen sivile livet.