Fasteaksjonen 2019

Knut Rosmo – 9.4.2019

Bøssebærere fra Changemaker og Kirkens Nødhjelp på Majorstua

I dag (9.april) går tusenvis av konfirmanter med bøsse i forbindelse med Fasteaksjonen.

Urent vann dreper flere enn krig

844 millioner mennesker lever med en usikker tilgang på rent vann. De stadig økende effektene av klimaendringene gjør at arbeidet med å få dette tallet ned blir vanskeligere og vanskeligere. Både Mosambik og Malawi har nettopp blitt rammet av naturkatastrofer vi ikke har sett maken til. Mediene rapporterer byen Beria i Mosambik som den første byen som har blitt utslettet av klimaendringene. De umiddelbare effektene av naturkatastrofene er katastrofale, men det er også ettervirkningene. Kloakksystemer har rent over, og drikkevannskilder har blitt forurenset. Å rydde opp etter det vil ta lang tid. Her kommer Kirkens Nødhjelps umiddelbare hjelp inn. Men Kirkens Nødhjelp finansierer tiltak for langsiktig klimatilpasning, som gjør at effektene av klimaendringene blir mindre.

Vi kan gjøre noe for å stoppe klimaendringene

I Fasteaksjonen har Changemaker bidratt med å utvikle den politiske kampanjen 53prosent.no.

Det er en kampanje som gir konfirmanter og andre muligheten til å skrive inn hvilke klimasmarte valg de er villige til å gjøre i dagliglivet for å redusere sine egne klimagassutslipp. Når de har signert kampanjen krever de også at regjeringa setter som mål å kutte 53 prosent av Norges klimagassutslipp innen 2030. (Hvorfor kravet er på akkurat 53 prosent kan du lese mer om her: https://www.53prosent.no/om-kampanjen/)

Det er nødvendig for å at Norge tar sin del av kampen mot klimaendringene.

Vi unge leder an

Kampen mot klimaendringene er det utvilsomt vi unge som leder an. Det har klimastreikene dette året vist. Klimaendringene skjer allerede nå, og effektene er katastrofale. Det ser vi i Malawi og Mosambik Vi har ikke tid til å vente. Vi ønsker ikke at flere skal dø som følge av urent vann. Vi vil ikke at flere byer skal bli utslettet. Derfor tar vi i Changemaker kampen mot klimaendringene sammen med Kirkens Nødhjelp. I år har vi holdt foredrag for over 3000 konfirmanter, og vi merker at klimaendringene er en stor bekymring, men at konfirmantene er villige til å ta kampen. Det håper vi du er også!

Knut Estensvoll Rosmo

Kampanje- og nettverksrådgiver99440094

Foredrag, nettverkskontakt, Fasteaksjonen og internasjonalt nettverk