Fasteaksjonen - Gi et liv med vann

Changemaker Norge – 23.3.2020

Vi har de siste ukene sett nytten av noe vi tar som en selvfølge i livene våre: Rent vann. Vi håper alle som kan, vil bidra til Kirkens Nødhjelp sin årlige fasteaksjon som går til akkurat det.

I mars skulle Changemakere ha engasjert over 4.000 konfirmanter gjennom foredrag og politisk arbeid i forbindelse med fasteaksjonen. Det kan vi dessverre ikke gjøre lenger, men vårt engasjement stanser ikke.

Kirkens Nødhjelp bygger livsviktige brønner og sanitæranlegg i områder som har blitt rammet av tørke, krig, eller i flyktningleire. Klart vi kan samle inn penger til verdens beste moderorganisasjon og det viktige arbeidet de gjør!

Gi et liv med vann: Changemakers innsamling for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

I år er aksjonen viktigere enn noengang. Koronasmitten har nå begynt sitt inntog i mange sårbare land. Konsekvensene vil bli katastrofale dersom smitten ikke stoppes. Rundt tre milliarder mennesker har ikke det som trengs for å vaske hendene sine rene.

For å hindre ytterligere spredning av Corona-smitte også her hjemme i Norge blir årets Fasteaksjon for første gang digital. I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner, et beløp som gir 160.000 mennesker tilgang til rent vann.

Klart vi kan forandre verden, fra hvert vårt hjem!