Ønsker dine stortingsrepresentanter våpeneksport til diktaturer?

Åsne Hanto – 23.11.2016

Kompilasjon: Øystein Solvang/NHD; Venstre; Changemaker

Skal vi tillate norsk våpeneksport til regimer som systematisk undertrykker befolkningen? Finn ut hvem som stemte hva.

Stortingsrepresentantene måtte tirsdag kveld si ja eller nei til dette spørsmålet:

"Stortinget ber regjeringen endre regelverket for eksport av forsvarsmateriell slik at det er i tråd med intensjonen om ikke å tillate salg av strategiske varer til land hvor myndighetene begår alvorlige menneskerettighetsbrudd mot og systematisk undertrykking av egen befolkning."

Hvem vil tillate og hvem vil stoppe?

Velg ditt parti

Arbeiderpartiet - Høyre - Fremskrittspartiet - Kristelig Folkeparti - Senterpartiet - Venstre - Sosialistisk Venstreparti - Miljøpartiet De Grønne - Vis alle

Abrahamsen, Solveig Sundbø H Vil tillate
Agdestein, Elin Rodum H Vil tillate
Alexandrova, Regina H Vil tillate
Andersen, Dag Terje Ap Ikke til stede
Andersen, Karin SV Ikke til stede
Arnstad, Marit Sp Vil tillate
Asheim, Henrik H Vil tillate
Asphjell, Jorodd Ap Ikke til stede
Astrup, Nikolai H Ikke til stede
Aukrust, Åsmund Ap Vil tillate
Bakke-Jensen, Frank H Vil tillate
Bekkevold, Geir Jørgen KrF Ikke til stede
Benestad, Norunn Tveiten H Vil tillate
Berg-Hansen, Lisbeth Ap Ikke til stede
Bergstø, Kirsti SV Ikke til stede
Bjørdal, Fredric Holen Ap Vil tillate
Bjørnstad, Sivert Frp Vil tillate
Bjørnø, Christian Tynning Ap Vil tillate
Bollestad, Olaug V. KrF Vil tillate
Botten, Else-May Ap Vil tillate
Breivik, Terje V Vil stanse
Bru, Tina H Vil tillate
Bøhler, Jan Ap Ikke til stede
Christensen, Jette F. Ap Vil tillate
Christoffersen, Lise Ap Ikke til stede
de Ruiter, Freddy Ap Vil tillate
Ebbesen, Margunn H Ikke til stede
Eide, Rigmor Andersen KrF Vil tillate
Eidsheim, Torill H Ikke til stede
Eldegard, Gunvor Ap Ikke til stede
Ellingsen, Jan Arild Frp Vil tillate
Elvenes, Hårek H Vil tillate
Elvestuen, Ola V Ikke til stede
Farstad, Pål V Vil stanse
Flåtten, Svein H Ikke til stede
Foss, Ingunn H Vil tillate
Fredriksen, Jan-Henrik Frp Vil tillate
Frølich, Peter Christian H Ikke til stede
Fylkesnes, Torgeir Knag SV Vil stanse
Giske, Trond Ap Vil tillate
Godskesen, Ingebjørg Amanda Frp Vil tillate
Graham, Sylvi H Ikke til stede
Grande, Arild Ap Vil tillate
Grande, Trine Skei V Ikke til stede
Greni, Heidi Sp Vil tillate
Grimstad, Oskar J. Frp Vil tillate
Grung, Ruth Ap Vil tillate
Grøvan, Hans Fredrik KrF Ikke til stede
Gudmundsen, Kent H Ikke til stede
Gundersen, Gunnar H Vil tillate
Hagebakken, Tore Ap Ikke til stede
Halleraker, Øyvind H Vil tillate
Hansen, Svein Roald Ap Vil tillate
Hansson, Rasmus MDG Vil stanse
Harberg, Svein H Vil tillate
Hareide, Knut Arild KrF Ikke til stede
Heggelund, Stefan H Vil tillate
Heggø, Ingrid Ap Ikke til stede
Helleland, Trond H Ikke til stede
Henriksen, Kari Ap Ikke til stede
Henriksen, Martin Ap Vil tillate
Henriksen, Odd H Ikke til stede
Henriksen, Per Rune Ap Vil tillate
Hille, Sigurd H Ikke til stede
Hjemdal, Line Henriette KrF Ikke til stede
Hoksrud, Bård Frp Ikke til stede
Holmås, Heikki Eidsvoll SV Ikke til stede
Holthe, Tom E. B. Frp Vil tillate
Huitfeldt, Anniken Ap Ikke til stede
Håheim, Stine Renate Ap Vil tillate
Jegstad, Nils Aage H Vil tillate
Jenssen, Frank J. H Vil tillate
Johansen, Irene Ap Ikke til stede
Johansen, Morten Ørsal Frp Ikke til stede
Johnsen, Kristin Ørmen H Ikke til stede
Johnsen, Tor André Frp Vil tillate
Juliussen, Lasse Ap Vil tillate
Juvik, Kjell-Idar Ap Vil tillate
Kambe, Arve H Vil tillate
Kapur, Mudassar H Ikke til stede
Keshvari, Mazyar Frp Ikke til stede
Kjenseth, Ketil V Ikke til stede
Kjerkol, Ingvild Ap Vil tillate
Kjos, Kari Kjønaas Frp Vil tillate
Klinge, Jenny Sp Ikke til stede
Knutsen, Tove Karoline Ap Vil tillate
Kolberg, Martin Ap Ikke til stede
Korsberg, Øyvind Frp Vil tillate
Lauvås, Stein Erik Ap Vil tillate
Leirstein, Ulf Frp Ikke til stede
Liadal, Hege Haukeland Ap Vil tillate
Limi, Hans Andreas Frp Ikke til stede
Ljunggren, Anna Ap Vil tillate
Lunde, Heidi Nordby H Vil tillate
Lundteigen, Per Olaf Sp Vil tillate
Lysbakken, Audun SV Vil stanse
Lødemel, Bjørn H Vil tillate
Løvaas, Kårstein Eidem H Vil tillate
Mandt, Sonja Ap Vil tillate
Marthinsen, Marianne Ap Ikke til stede
Mathisen, Bente Stein H Vil tillate
Meling, Siri A. H Vil tillate
Micaelsen, Torgeir Ap Ikke til stede
Michaelsen, Åse Frp Vil tillate
Milde, Eirik H Ikke til stede
Myrli, Sverre Ap Ikke til stede
Navarsete, Liv Signe Sp Vil tillate
Nesvik, Harald T. Frp Ikke til stede
Njåstad, Helge André Frp Ikke til stede
Nordås, Janne Sjelmo Sp Vil tillate
Nybakk, Marit Ap Ikke til stede
Nybø, Iselin V Vil stanse
Nørve, Elisabeth Røbekk H Vil tillate
Omland, Odd Ap Vil tillate
Orten, Helge H Vil tillate
Otterstad, Audun Ap Vil tillate
Pedersen, Helga Ap Ikke til stede
Pollestad, Geir Sp Ikke til stede
Raja, Abid Q. V Ikke til stede
Reiertsen, Laila Marie Frp Vil tillate
Rommetveit, Magne Ap Vil tillate
Ropstad, Kjell Ingolf KrF Vil tillate
Rotevatn, Sveinung V Vil stanse
Rytman, Jørund Frp Ikke til stede
Sandaune, Lill Harriet Frp Ikke til stede
Schou, Ingjerd H Ikke til stede
Simensen, Kåre Ap Vil tillate
Sivertsen, Eirik Ap Vil tillate
Skjelstad, André N. V Vil stanse
Skutle, Erik H Vil tillate
Solberg, Torstein Tvedt Ap Vil tillate
Solhjell, Bård Vegar SV Ikke til stede
Steffensen, Roy Frp Vil tillate
Stensland, Sveinung H Ikke til stede
Storberget, Knut Ap Vil tillate
Stordalen, Morten Frp Vil tillate
Støre, Jonas Gahr Ap Ikke til stede
Sund, Eirin Ap Vil tillate
Svendsen, Kenneth Frp Vil tillate
Syversen, Hans Olav KrF Vil tillate
Sønsterud, Tone Merete Ap Ikke til stede
Tajik, Hadia Ap Ikke til stede
Tetzschner, Michael H Vil tillate
Thommessen, Olemic H Ikke til stede
Thomsen, Ib Frp Ikke til stede
Thorheim, Helge Frp Vil tillate
Thorsen, Bente Frp Vil tillate
Toppe, Kjersti Sp Ikke til stede
Toskedal, Geir Sigbjørn KrF Vil tillate
Trellevik, Ove H Ikke til stede
Trøen, Tone Wilhelmsen H Vil tillate
Tung, Karianne O. Ap Ikke til stede
Tybring-Gjedde, Christian Frp Ikke til stede
Tyvand, Anders KrF Vil tillate
Tønder, Mette H Vil tillate
Valen, Snorre Serigstad SV Vil stanse
Vedum, Trygve Slagsvold Sp Ikke til stede
Vinje, Kristin H Vil tillate
Wenstøb, Bengt Morten H Ikke til stede
Werp, Anders B. H Vil tillate
Wiborg, Erlend Frp Vil tillate
Wickholm, Truls Ap Vil tillate
Wiik, Lise Ap Vil tillate
Wold, Morten Frp Vil tillate
Wøien, Anne Tingelstad Sp Vil tillate
Aarbergsbotten, Torhild H Vil tillate
Aasen, Marianne Ap Vil tillate
Aasland, Terje Ap Ikke til stede
Aasrud, Rigmor Ap Ikke til stede

Siden et forslag krever over halvparten av stemmene for å vedtas, er det å ikke stemme i teorien det samme som å stemme nei. Men husk på at i Stortinget stemmer partiene oftest samlet. Derfor stemmer ikke alltid alle representantene i alle sakene, fordi partiene sørger for å alltid ha nok stemmer til å vinne voteringene. De trenger altså ikke ha alle representantene til stede til enhver tid. Les om systemet på Stortingets fine nettsider.