Flagget skal plantes!

Redaksjonen – 5.11.2015

Den kommende uken arrangeres KLAR, FERDIG, GÅ-uken. I løpet av uken vil ungdom over hele landet utføre aksjoner for å dytte politikerne framover mot Grønnpolen.

Uken fra 9. til 15. november er det klart for en skikkelig aksjonsuke i Changemakers klimakampanje Ekspedisjon Grønnpolen.

Klar. Ferdig? Gå!

Mottoet for kampanjen er at vi er KLARE for grønn omstilling, vi er FERDIGE med den søndagsturen politikerne så langt har lagt ut på, og nå må vi gjennomføre tiltak som monner. Vi må GÅ på ekspedisjon.

I aksjonsuken ønsker vi å vise at vi er klare for turen som kreves for å omstille samfunnet. Det som mangler er ikke vilje blant ungdom på å ta klimaproblemet på alvor. Det er heller den politiske viljen som mangler. Vi trenger tøffe politikere som kan lede Ekspedisjon Grønnpolen!

Kreative aksjoner

Gjennom uken vil lokalgrupper og enkeltmedlemmer i Changemaker legge ut på små og store ekspedisjoner over hele landet. Noen av lokalgruppene som planlegger aksjoner er Stavanger, Nordfjord, Bodø og Oslo Studentgruppe.

– Vi har også invitert ungdomspartier til å holde appeller i forbindelse med aksjonen vår lørdag 14.november, sier leder for Stavanger-gruppen Vårin Sinnes.

Changemaker Oslo Student arrangerer en flagg-stafett søndag 15.november, mens Changemaker Bodø har en ambisjon om å dekke hele Bodø sentrum med Grønnpolen-flagg.

– Ideen med flaggene er å demonstrere at Grønnpolen er målet for ekspedisjonen vår – lavutslippssamfunnet – men Grønnpolen er ikke et geografisk punkt. Det er overalt, ettersom hele samfunnet skal gjennomgå en grønn omstilling, sier kampanjeleder Hanna-Marie Titland Sørensen.

Torsdag kveld inviterer klimautvalget i Changemaker til en helaften på Café Amsterdam hvor ekspedisjonsfarer Teodor Glomnes Johansen skal fortelle hva som kreves for å legge ut på ekspedisjon. Videre blir ungdomspolitikere fra AUF, Unge Høyre, Grønn Ungdom og KrFU spurt om det samme, men innenfor politikken. Kvelden avsluttes med mini-konsert med Bretton Woods.