Fornybar AS - et viktig skritt mot det grønne skiftet

Politisk utvalg for klima og miljø – 28.11.2015

Omsider er det endelige statsbudsjettet lagt fram. Et av de beste forslagene er det som har fått minst oppmerksomhet.

Inni mellom bistandsbudsjett og skattekutt var nemlig opprettelsen av et nytt statlig investeringsfond – Fornybar AS. Dette har Changemaker ventet på, og er et godt steg på veien mot det grønne skiftet.

Changemaker har som et av sine krav i den pågående kampanjen Ekspedisjon Grønnpolen at den norske regjeringen skal opprette et statlig eid fornybarselskap, for å utvikle og gjennomføre prosjekter innen fornybar energi og miljøteknologi. Det skal fungere som en industriell aktør med finansiell kraft, slik at nye prosjekter innenfor fornybar energi får investeringen som trengs for å komme helt i mål.

Formålet med Fornybar AS, som på sikt er tenkt å få 20 milliarder kroner å rutte med, er nettopp å fylle et tomrom i statsningen på fornybar energi og miljø- og klimateknologi. Fondet skal, som Changemaker ønsker, bistå med risikokapital til større pilotprosjekter som skal utvikle fornybar energi, og bistå med å realisere oppskalering og fullskalautvikling av ny teknologi.

Ut av dødens dal

Det er positivt at staten vil gå inn og ta risiko innenfor fornybar industri. Denne statlige risikoen mangler i dagens system, og Fornybar AS vil komme til å fylle et hull det lenge har vært behov for å tette.

Dette hullet har blitt kalt “Dødens Dal”: nye bedrifter i dag får nemlig støtte i oppstartsfasen, og dette fører til at mange bedrifter kommer seg på beina. Men det er i Dødens Dal, eller med andre ord i kommersialiseringsfasen, at veldig mange går konkurs - fordi bedriften ikke klarer å produsere sitt produkt i så stor skala at det lønner seg med videre drift. Det er her staten må komme inn for å ta økonomisk risiko, og det er det Fornybar AS kan komme til å gjøre.