Fred

Væpnede konflikter er et hinder for utvikling, men det er også våpenhandel, utviklingen av autonome droner for militært bruk og kjønnsbasert vold.

Fred er mer enn fravær av krig. Derfor jobber Changemaker for en fredssituasjon som innebærer demokrati, rettferdighet, bærekraftig utvikling og respekt for menneskerettighetene.

Spill video

Fred handler om disse temaene

Artikler

123Neste