Forbud mot atomvåpen

Atomvåpen er verdens farligste våpen, og 9 land har i dag makten til å kunne utslette alt liv på planeten. Sommeren 2017 ble atomvåpen forbudt etter forhandlinger i FN, men Norge vil ikke slutte seg til avtalen.

Under den kalde krigen var frykten for en atomkrig høyst aktuell. Siden den gang har antallet atomvåpen gått betryggende ned, men sjansen for at atomvåpen blir brukt, enten med vilje eller ved et uhell, er like høy som før. 9 land truer vår sivilisasjons eksistens og hele planetens overlevelse ved å ha ca. 14 000 atomvåpen ferdige og klare til bruk. USA og Russland har til enhver tid 900 missiler med atomvåpen klare til utskytning på under 15 minutters varsel. NATO har i sin sikkerhetspolitiske strategi slått fast at atomvåpen kan brukes i et “forebyggende angrep”, altså et angrep for å hindre å bli angrepet selv.

Enhver bruk av atomvåpen vil ha omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. En bombe er nok til å utrydde en hel by på et øyeblikk mens de overlevende i nærområdet vil oppleve store helseproblemer. I tillegg vil radioaktivt støv fly opp i atmosfæren og radioaktivt avfall vil spres over store landområder. Røde Kors har sagt at dersom atomvåpen brukes kan ingen humanitær organisasjon eller stat være i stand til å tilby meningsfull hjelp til de overlevende.

7. juli 2017 ble endelig atomvåpen forbudt etter forhandlinger i FN. Avtalen trer i kraft så snart 50 land har ratifisert den. Målet med avtalen er å stigmatisere og delegitimere atomvåpen, for på den måten å legge grunnlaget for nedrustning og avskaffing av atomvåpen, men fremdeles vil ikke Norge ratifisere den.

Changemaker mener at:

  • Norge må signere og ratifisere Atomvåpenforbudet, og oppfordre andre land til å gjøre det samme.
  • Norge må ta avstand og jobbe aktivt mot NATO-doktrinen om førstebruk av atomvåpen. Norge må også være en pådriver innenfor NATO for å redusere atomvåpens rolle i militære doktriner.
  • Sikkerhetstrusselen atomvåpen skaper er høyere enn sikkerhetsgevinsten, og full atomnedrustning dermed også er en sikkerhetspolitisk nødvendighet.

Vil du støtte Changemakers arbeid mot atomvåpen og for en fredeligere verden? Bli medlem i dag eller gi et fast månedlig beløp.