Eksport av krigsmateriell og investering i våpenselskaper

GIGANT-KONTRAKT: Norskproduserte Protector MCT-30 er et våpensystem til krigskjøretøy som tanks og biler. De er noen av tingene Norge selger til det autotitære diktaturet Qatar gjennom en kontrakt verdt 15 milliarder kroner.

Norge er en forkjemper for fred, menneskerettigheter og demokrati. Samtidig selger vi stadig mer krigsmateriell til diktaturer.

Eksport av krigsmateriell til diktaturer

I løpet av 2018 har det, som følge av økt press fra sivilsamfunnet og opposisjon, endelig blitt gjort noen grep. Norge har stanset salg av A-materiell til Emiratene, og av alt militært utstyr til Saudi-Arabia.

Mye gjenstår fortsatt.

I 2017 ble rundt 30 prosent av norske våpen og strategiske varer solgt til autoritære regimer - en dramatisk økning fra tidligere år. Til tross for økt debatt, og anerkjennelse av dilemmaene slik eksport medfører, øker Norge salget av krigsmateriell til land i Midtøsten og andre autoritære stater.

Vi kan ikke vente på flere humanitære kriser før vi oppdaterer politikken vår. Kostnadene med å snu, både for befolkningen i mottakerlandene og for norsk næring, blir større desto lengre vi venter.

Changemaker mener:

  • Norge må stanse alt salg av krigsmateriell til autoritære regimer som undertrykker egen befolkning.
  • Regelverket må styrkes slik at menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet alene gir grunnlag for avslag på lisens.
  • Det må bli mer åpenhet omkring eksporten. Eksportkontrollmeldingen må publiseres senest før sommeren og begrunnelser for tilslag og avslag på lisenser må offentliggjøres, slik at de folkevalgte har større innsyn i kontrollen.
  • Norge må kreve sluttbrukererklæring av alle land, og etablere bedre kontrollmekanismer for å følge opp disse.

Oljefondets investering i våpenselskaper

I tillegg til å selge krigsmateriell har Norge også investert masse penger i bedrifter som har et mye løsere regelverk enn det vi selv opererer etter.

Statens pensjonsfond utland (SPU), mer kjent som Oljefondet, er et av verdens største investeringsfond. Oljefondet er så stort at det eier godt over én prosent av alle verdens aksjer.

Regelverket for Oljefondets investeringer i våpenselskaper er ikke i nærheten av de kravene vi stiller for eget våpensalg. Oljefondet har blant annet investert 4,2 milliarder kroner i ett av verdens største våpenselskaper; Raytheon. Raytheon produserer blant annet bomber, noen av disse bombene vet vi er brukt av den Saudi-ledede koalisjonen til å bombe en begravelse i Jemen hvor mer enn 140 mennesker mistet livet. En rapport fra Changemaker og flere andre organisasjonerviser at Oljefondet er investert i nesten halvparten av verdens 100 største våpenselskaper. Flere av selskapene selger til aktive konfliktsoner. Dette beviser at uansett hvor trygg man tror eksporten er, kan man aldri være sikker nok. Derfor bør Oljefondet kategorisk trekke seg ut av all industri som produserer krigsmateriell.

Changemaker mener:

  • Oljefondet må trekke sine investeringer ut av våpenindustrien.

Vil du støtte Changemakers arbeid for en fredeligere verden? Bli medlem i dag eller gi et fast månedlig beløp.

Artikler

12Neste