Fritt for medisin – hva har vi fått til?

Redaksjonen – 2.1.2017

Etter en intensiv høst med debatter, rapportlansering(er), aksjoner og kronikker kan vi puste ut med god samvittighet, for det er ikke lite vi har fått til!

Torsdag 8. desember overleverte Changemaker 2354 ønskemedisiner til leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt, og leder i helse- og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos. Vi tente lyshåp i de tomme apotekhyllene utenfor Stortinget og ga politikerne en kjempepille! Dette markerte slutten på en innholdsrik høst, med flere små seire på veien.

Hva er problemet?

Milliarder av mennesker mangler tilgang til medisiner. Enten fordi de er for dyre eller fordi de ikke finnes. Det kan vi gjøre noe med. Changemaker har følgende politiske resept:

  1. Norge må støtte Health Impact Fund med 1 promille av BNP. På denne måten kan Norge ta en lederrolle i å få på plass et nytt patentsystem som både kan redusere prisene og som kan skaffe midler til forskning på neglisjerte sykdommer.
  2. Gjøre forskning fra norske universiteter åpen og tilgjengelig for selskaper som lager billigere kopimedisin. På denne måten sikrer vi at medisiner utviklet med forskning fra offentlige midler også kommer fattige til gode.
  3. Sørge for at Oljefondet investerer i legemiddelselskap som jobber for fattiges tilgang til medisiner, og ikke det motsatte.
2354 ønskemedisiner ble overlevert Anniken Huitfeldt (Ap) og Kari Kjos (Frp).
2354 ønskemedisiner ble overlevert Anniken Huitfeldt (Ap) og Kari Kjos (Frp).

SommerSNU

Kampanjen ble lansert med dans, sang og et ekte popupotek i Trondheim sentrum under sommerSNU i juni. Deretter reiste en enorm medisinflaske rundt på flere av ungdomspartienes sommerleirer.

Et popupotek ble bygget og satt opp i Trondheim sentrum.
Et popupotek ble bygget og satt opp i Trondheim sentrum.

Rapportlansering på Arendalsuka

Rett etter sommeren var Changemaker på plass på Arendalsuka. Dette er uken hvor det politiske Norge forflytter seg fra Oslogryta og andre store byer til Arendal. På årets program stod blant annet lansering av rapporten Etisk lisensiering av medisinsk forskningog stafett for ungdomspartiene. Konkurranseinstinktet var på topp og både mangel på medisiner og mulig løsninger ble kjent blant morgendagens ledere.

Leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, i full fart på Arendalsuka.
Leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, i full fart på Arendalsuka.

Rektor ved Universitetet i Oslo kom på rapportlanseringen og mente Changemaker tok tak i et viktig problem. Han var selv overrasket over at Universitetet i Oslo sine retningslinjer var hemmelige og lovet å se på saken. Senere har han blogget om kampanjen om kampanjen og uttalt at "Changemaker retter oppmerksomheten mot ett av de viktigste spørsmålene i globaliseringens tidsalder".

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen deltok på rapportlansering i Arendal.
Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen deltok på rapportlansering i Arendal.

Allerede to dager etter at rapporten var lansert lovet Norges største universitet, NTNU,å skjerpe seg:


Også rektor på Universitetet i Tromsø tok kampanjen godt imot:

Debatter, aksjoner og massevis av ønskemedisiner

Helseutvalget turnerte rundt på universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Ås og Oslo med debatter og krav om etiske retningslinjer for medisinsk forskning. I Trondheim foreslo vi et nytt kurs: ELI1000 - Innføring i etisk lisensiering.

Utstyrt med legefrakker og medisinlapper har changemakere over hele Norge samlet inn ønskemedisiner og fylt opp apoteket – både på nett og "IRL".

Ungdomspartiene støtter kampanjen i Dagbladet

Rett før jul skreiv alle ungdomspartiene (minus SU) et debattinnlegg i Dagbladet hvor de støttet opprettelsen av HIF: "Verden trenger innovative løsninger på dagens medisinmangel, og vi trenger dem nå." Det viser at det er et problem som det haster å gjøre noe med, og som har løsninger som det er mulig å enes om politisk.

Vi kan ikke annet enn å være stolte av alt vi har fått til på dette lille halvåret, og fortsetter å følge opp rektorer og politikere i 2017! Klart vi kan sørge for medisiner til alle!