Ny kampanje: Fritt for medisin!

Åsne Hanto – 30.6.2016

Aksjon er en av Changemakers nøkkelmetoder for å forandre verden, og strategien vil belyse dette samt andre viktige deler av Changemakers kampanjemetode.

Changemakers nye hovedkampanje har mål om at flere mennesker i verden skal få medisinene de trenger. Lanseringen på SommerSNU resulterte heldigvis i massevis av nye medisiner.

Kampanjen “Fritt for medisin” tar tak i det faktum at en tredjedel av verdens befolkning mangler tilgang til nødvendige medisiner, fordi de er for dyre, eller fordi de faktisk ikke finnes.

Dyre medisiner

– Det er et strukturelt problem at medisiner prises mye høyere enn produksjonskostandene og at mange mennesker dermed ikke har råd til nødvendige medisiner. Vi ser sjelden effektene av det i Norge, takket være det gode helsesystemet vi har finansierer ofte staten medisinene vi trenger, forklarer ny leder i Changemaker, Tuva Krogh Widskjold. Slik er det ikke i alle land.

Patensystemet gjør at selskaper kan prise livsviktig medisin mye høyere enn det som trengs for å tjene inn utgiftene de har på utvikling og produksjon. Global prissetting gjør samtidig at tilgangen begrenses til de som kan betale.

Neglisjerte sykdommer

Forskningen konsentreres om sykdommer eller plager som rammer betalingssterke mennesker. En stor gruppe sykdommer blir derfor neglisjerte, fordi de som blir rammet ikke kan betale for den.

– Vi har laget et system hvor det ikke lønner seg å utvikle medisiner for sykdommer som i hovedsak rammer fattige mennesker, fortsetter Tuva.

Løsningene finnes

Heldigvis har Changemaker løsningene på problemet. Målet med kampanjen er å få gjennom flere politiske tiltak som både vil sørge for at medisiner utvikles, og at de blir billigere.

– En av løsningene er å opprette et fond som støtter prosjekter med stor helsebringende effekt, men som ikke nødvendigvis er lønnsomme i dagens system, sier kampanjeleder Maria Nitter Lie. Maria leder Changemakers utvalg for global helse, som har ansvar for å lede arbeidet med kampanjen det neste året.


Popupotek

Gjennom et nytt "nettapotek" – popupotek.no – skal nordmenn få mulighet til å lære mer om temaet, og lage sin egen medisin. I tillegg vil det poppe opp popupoteker over hele landet, på et torg nær deg.

Onsdag dro 80 ungdommer fra hele landet, som deltar på Changemakers sommerleir – inkludert gjester fra Finland, Danmark og Kenya – til Trondheim sentrum for å samle inn forslag til nye medisiner (se bilder her).

– Som vi alltid sier i Changemaker: det er klart vi forandre verden, og denne utfordringen er det absolutt mulig å løse. Det handler om politisk vilje, avslutter Maria.